Nagrody Lewiatana 2019 - procedura naboru rozpoczęta

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do Nagród Lewiatana 2019. Zapraszamy związki branżowe i regionalne, członków indywidualnych oraz przedstawicieli Rady Głównej do zgłaszania kandydatur przedsiębiorców oraz osobistości życia publicznego.

Kandydatury można zgłaszać do dwóch nagród:

Nagroda im. Władysława Grabskiego, dla wybitnej osobistości życia publicznego, której działalność w istotny sposób wpływa na rozwój przedsiębiorczości,

Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego, dla wyróżniającego się przedsiębiorcy.

Nagroda im. A. Wierzbickiego będzie przyznawana w dwóch kategoriach - osobie zasłużonej dla rozwoju podmiotów dużych oraz osobie zasłużonej dla podmiotów mikro, małych i średnich.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Nagrody Kuba Giedrojć
e-mail: kgiedrojc@konfederacjalewiatan.pl.

Zgłoszenia do nagród należy przesyłać droga mailową na adres Sekretarza Nagrody.

Termin zgłoszeń upływa 13.05.2019 r.

Zobacz więcej informacji o Nagrodach.