Przemysław Pruszyński w Przeglądzie Podatkowym

W czerwcowym numerze „Przeglądu Podatkowego" ukazał się artykuł Przemysława Pruszyńskiego, sekretarza Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, dotyczący zakończonego III Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Artykuł