Uczciliśmy wspólny sukces

30 maja odbyło się spotkanie podsumowujące duży sukces Konfederacji Lewiatan, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) oraz przedstawicieli Polpharma SA. Dzięki ich wspólnym wysiłkom, Parlament Europejski finalnie przyjął SPC MW (Supplementary Protection Certificate Manufacturing Waiver) - znowelizowaną politykę dotyczącą świadectw ochronnych na leki.

 

Na zdjęciu: Grzegorz Rychwalski (Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), Adam Dorywalski (Ekspert ds. UE, Konfederacja Lewiatan), Małgorzata Maurer-Oxley (Corporate External Affairs Director Polpharma), Kinga Grafa (Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli), Grzegorz Baczewski (Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan), Ireneusz Martyniuk (Wiceprezes Zarządu Polpharma SA).

W kwietniu Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasbourgu przyjął rozporządzenie znoszące pięcioletni dodatkowy certyfikat ochronny SPC na produkcję leków generycznych i biorównoważnych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską. W opinii ekspertów ograniczał on zdolność konkurowania unijnych przedsiębiorców na światowych rynkach.

Nowe prawo umożliwi produkcję leków już na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dodatkowego świadectwa ochronnego. To przede wszystkim dobra wiadomość dla polskich producentów ale i wszystkich pacjentów - nasze firmy farmaceutyczne będą mogły konkurować na rynkach krajów trzecich na równi z firmami z USA, Chin czy Ameryki Południowej, zaś pacjenci otrzymają szybszy dostęp do tańszych leków. Dzięki powstałym oszczędnościom, SPC MW wpłynie także korzystnie na kondycję finansową narodowych funduszy zdrowia.

Sukces Lewiatana i polskiej branży farmaceutycznej to efekt wielomiesięcznej współpracy z unijną komisarz Elżbietą Bieńkowską, a także europosłami: Tadeuszem Zwiefką, Kosmą Złotowskim, Elżbietą Łukacijewską i Andrzejem Grzybem, a także Stałym Przedstawicielstwem Polski przy UE. Nowe rozwiązania, potwierdzają, że warto zabiegać o interesy polskich firm na forum Unii.