Nie będzie wysokich kar pieniężnych dla aptek

• Znowelizowane przez Sejm prawo farmaceutyczne nie przewiduje już bardzo wysokich kar dla aptek za uchybienia w realizacji dyrektywy antyfałszywkowej. Konfederacja Lewiatan apelowała, aby je znacząco obniżyć.
• Maksymalna kara została zmniejszona do 20 tys. zł, zamiast proponowanych pierwotnie 500 tys. zł.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego, ma na celu implementację unijnych regulacji, które mają zapobiegać sprzedaży sfałszowanych leków.

- Po naszych interwencjach, a także wielu organizacji branżowych, rząd zdecydował się na zmianę proponowanych przepisów. Tym samym kary obniżono do maksymalnej kwoty 20 tys. zł. Ważne też, że nowe przepisy wejdą w życie nie od 1 stycznia 2020 roku, lecz sześć miesięcy później, czyli od 1 lipca - mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy zwracali uwagę, że przy obecnej kondycji ekonomicznej polskich aptek, tak wysokie kary nie miałyby waloru dyscyplinującego, lecz oznaczałyby po prostu likwidację apteki.

Konfederacja Lewiatan