Spotkanie związków branżowych Lewiatana z europosłami w Brukseli

Wyzwania stojące przed biznesem oraz najważniejsze  postulaty polskich firm wobec Parlamentu Europejskiego były tematem spotkania związków branżowych Lewiatana z europarlamentarzystami.

Polscy pracodawcy są coraz bardziej świadomi, że przyszłość ich firm w dużej mierze zależeć będzie od rozstrzygnięć, które zapadają na szczeblu unijnym. Nie dziwi zatem pozytywne przyjęcie inicjatywy Lewiatana i liczny udział związków i branż stowarzyszonych w Konfederacji w spotkaniu z europosłami, asystentami oraz doradcami, które odbyło się 11 września w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli. Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje firm, dotyczące specyfiki ich działalności oraz największych wyzwań związanych z legislacją w UE, które będą przedmiotem prac w PE.


Na zaproszenie Lewiatana w spotkaniu wzięli udział polscy europosłowie reprezentujący Europejską Partię Ludową (EPL), frakcję konserwatystów i reformatorów (EKR) oraz socjalistów i demokratów (S&D), czyli wszystkie grupy polityczne, w których zasiadają Polacy. Bardzo nas to cieszy, ponieważ interes polskich przedsiębiorców nie ma barw partyjnych, a solidarne działanie ponad podziałami zwiększa szanse na przyjęcie korzystnych dla nas przepisów – powiedziała Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Na szanse otwierające się w nowej kadencji PE zwrócił także uwagę Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES. Jego zdaniem silna reprezentacja pracodawców z Polski, aktywnych praktycznie we wszystkich branżach, od przemysłu, poprzez handel i usługi, na rolnictwie kończąc, daje szansę na skuteczne działania wobec złożonych wyzwań przyszłości. Apelując, zarówno do europosłów, jak i związków Lewiatana, zauważył, że współpraca powinna koncentrować się na obszarach, w których interesy są  zbieżne, jak np. ochrona wolnego rynku i cyfryzacja, a także przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i kryzysowi demograficznemu.


Podczas spotkania Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, zaprezentował wyniki badania Lewiatana „Czego polski biznes oczekuje od UE?”. Pokazało ono, że niemal 9 na 10 ankietowanych przedsiębiorców opowiada się za dalszym zacieśnianiem integracji europejskiej. Równocześnie oczekują oni zmian w jej funkcjonowaniu, a przede wszystkim mechanizmów wsparcia firm w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, digitalizacja, walka ze zmianami klimatu, niskoemisyjny transport, badania i innowacje.

Z kolei Małgorzata Wenerska-Craps, koordynator Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE zwróciła uwagę na takie wyzwania jak transformacja energetyczna, finansowanie infrastruktury gazowej, a także kwestie globalnych relacji handlowych, w szczególności w relacjach z USA i Chinami.

Dzisiejsza frekwencja i zainteresowanie ze strony polskich europosłów i ich współpracowników pokazuje jak potrzebne są tego typu inicjatywy.  Lewiatan będzie organizował kolejne spotkania z przedstawicielami PE i KE, aby głos polskiego biznesu był słyszany w Brukseli – zapewniła Kinga Grafa, dyrektorka brukselskiego biura Lewiatana.