Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza na Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, który odbędzie się w Warszawie w dniach 9-10 września 2019. Konfederacja Lewiatan jest partnerem wydarzenia. Udział w konferencji umożliwi firmom nawiązanie kontaktów z decydentami odpowiedzialnymi za promocję gospodarczą na szczeblu lokalnym i państwowym, a także poznanie ekspertów branżowych z interesujących obszarów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji na wydarzenie: http://regiosummit.pl/pl/#formularz

Głównym celem konferencji jest pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej. Eksperci Konfederacji Lewiatan będą panelistami i moderatorami m.in. w dyskusjach poświęconych współpracy regionalnych organizacji pracodawców z samorządem, Celami Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej są promocja współpracy regionalnej, najlepsze praktyki nawiązywania kontaktów gospodarczych, ekosystemy wspierające lokalny rozwój i budowanie kontaktów samorząd-przedsiębiorcy-nauka.

Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które stawia nacisk na zwiększenie atrakcyjności regionów i lokalnych społeczności poprzez pobudzenie ekosystemów i zaangażowanie głównych interesariuszy z sektora gospodarki i nauki. Do współpracy zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkie szczeble jednostek samorządów i zrzeszeń samorządowców; instytucje samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.