Arbitraż i mediacja szansą dla przedsiębiorców

Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, wspólnie z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, otworzyła konferencję Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców.

 


Wiceminister Łukasz Piebiak podkreślił rolę Konfederacji Lewiatan w promowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. „Przy Konfederacji Lewiatan działa Koordynator CAM, a sama organizacja ma na koncie najwięcej postępowań mediacyjnych w ramach realizowanych przez nas projektów" - przypomniał wiceminister Piebiak.

Prezydent Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na wysoki priorytet, jaki Konfederacja Lewiatan od początku działalności nadała rozwijaniu narzędzi pozasądowego rozwiązywania konfliktów gospodarczych. „ W warunkach dynamicznie rozwijającej się gospodarki wolnorynkowej, system sądownictwa nie nadążał za rosnącą lawinowo liczbą spraw gospodarczych. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i promować wśród naszych przedsiębiorców mediację i arbitraż jako metody szybsze i efektywniejsze" - powiedziała Henryka Bochniarz.

Przedstawiciele resortu sprawiedliwości, mediatorzy, przedstawiciele zawodów prawniczych i przedsiębiorcy uczestniczyli w panelach dotyczących klauzul mediacyjnych, usług Centrum Arbitrażu i Mediacji dla firm oraz o przedsiębiorstwach przyjaznych mediacjom.

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej działalności sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji w Polsce, które powstały w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich. Wydarzenie było okazją do rozmów z profesjonalnymi mediatorami specjalizującymi się w rozwiązywaniu konfliktów gospodarczych oraz wymiany dobrych praktyk.

Konfederacja Lewiatan