Komisja Europejska powinna bardziej zadbać o jednolity rynek

• 1 grudnia br. rozpoczyna pracę nowa Komisja Europejska.
• Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że priorytetem będzie „nowy zielony ład" i transformacja cyfrowa.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan ważnym zadaniem nowej KE powinno być też umocnienie jednolitego rynku oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

W ostatnim przemówieniu Ursuli von der Leyen bardzo mocno wybrzmiały główne priorytety nowej KE, którymi będzie tzw. „nowy zielony ład" i transformacja cyfrowa. Wyraźnie jednak zabrakło podkreślenia wagi jednolitego rynku UE dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, zrównoważonego rozwoju i poziomu życia obywateli oraz konkretnych propozycji, aby lepiej wykorzystywać jego potencjał.

- Jeśli UE ma się rozwijać, to nowa Komisja Europejska powinna eliminować bariery dla swobodnej wymiany towarów i usług oraz skutecznie egzekwować obowiązujące przepisy, także te dotyczące konkurencji, aby otoczenie prawne tworzyło dla przedsiębiorców jak najbardziej równe i sprawiedliwe warunki działalności. Według danych KE, usługi transgraniczne generują jedynie 5% unijnego PKB, podczas gdy towary aż 17%. Natomiast sektor usług to ponad 65% unijnego PKB i zatrudnienie dla 70% ogółu pracowników - mówi Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.


W czasie ostatniego wystąpienia przewodniczącej KE nie padły też konkrety w sprawie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią 99% firm i tworzą 85% miejsc pracy w UE.

Jeśli chodzi o priorytetową dla tej KE politykę klimatyczną, to nie usłyszeliśmy jak UE ma promować swoje działania globalnie. Tymczasem tylko skuteczna dyplomacja skłoni inne części świata do pójścia za przykładem Europy i wdrażania u siebie opracowywanych w UE technologii.

- Bez niej, Unia będzie w swoich działaniach osamotniona i nieskuteczna. A oznaczać to może nakładanie na unijne przedsiębiorstwa dodatkowych ciężarów zmniejszających ich konkurencyjność na rynkach globalnych, w szczególności wobec tych, które takich dodatkowych kosztów nie będą musiały ponosić - Kinga Grafa.

Konfederacja Lewiatan