Komisja Europejska pozytywnie o postulatach dotyczących Europejskiego Dialogu Społecznego

Stanowisko wypracowane przez Lewiatana we współpracy z konfederacjami przedsiębiorców z Niemiec (BDA) i Danii (DA), zostało dobrze przyjęte w Brukseli. Zdaniem KE, zaproponowane rozwiązania, nie tylko uwzględniają różnice między poszczególnymi państwami, ale również ułatwiają dialog między partnerami społecznymi, przy poszanowaniu ich autonomii.

Lewiatan, DA oraz BDA zaproponowały silniejsze zaangażowanie europejskich partnerów społecznych na rzecz osiągnięcia celów określonych w ramach Europejskiego Dialogu Społecznego. Zdaniem organizacji pracodawców, partnerzy społeczni odgrywają kluczową rolę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze zmieniającym się światem pracy, a co za tym idzie, powinni w pełni wykorzystywać istniejące instrumenty dwustronnego dialogu społecznego na poziomie europejskim.

Podejście to jest spójne z wizją Komisji Europejskiej, dla której dialog jest dziś podstawowym elementem budowy europejskiego modelu społecznego. Zgodnie z nią, partnerzy społeczni (przedstawiciele kadry kierowniczej i pracowników) mogą wnieść aktywny wkład, także w drodze porozumień, w tworzenie europejskiej polityki społecznej i zatrudnienia. Propozycje Lewiatana i jego zachodnich partnerów, zostały zatem przyjęte jako ważny głos, który pomoże w realizacji programu prac międzysektorowych partnerów społecznych w UE na lata 2019-2021.