„Cyfrowe” wyzwania legislacyjne przed nową Komisją

30 października w siedzibie BusinessEurope w Brukseli odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Digital Economy Task Force. Reprezentanci największych europejskich organizacji biznesowych, a także przedstawiciele czołowych firm w Europie, dyskutowali na temat zagadnień cyfrowych, takich jak rozporządzenie ePrivacy, kodeks usług cyfrowych, RODO, cyberbezpieczeństwo w kontekście rozwoju sieci 5G czy sztuczna inteligencja.

Tematy te wzbudzają obecnie ogromne zainteresowanie, gdyż ich regulacja niewątpliwie zaważy na sposobie dalszego funkcjonowania rynku, przed którym stoi konieczność sprostania nowym wyzwaniom związanym z rozwojem cyfrowym. Z pewnością nie pomaga fakt, iż w przypadku niektórych regulacji, jak choćby ePrivacy, brak dziś jest wspólnego, wyraźnego stanowiska członków wspólnoty, co bezpośrednio przekłada się na przedłużanie procesu legislacyjnego i niepewność co do ostatecznego kształtu rozporządzenia. Podczas spotkania pojawiły się głosy, że to Polska i Francja są obecnie głównymi oponentami regulacji.

W przypadku kodeksu usług cyfrowych wskazano, iż mimo intensywnych prac nad dokumentem, nadal nie udało się precyzyjnie zdefiniować treści legalnych oraz treści szkodliwych. Ponadto za niezwykle problematyczne uznano wytyczenie odpowiednich granic między wspomnianymi pojęciami. Warto wskazać, iż nieustannie pojawiają się nowe wątpliwości związane z implementacją oraz prawidłowym stosowaniem przepisów RODO. Zgromadzeni wyszli z inicjatywą podjęcia próby dalszej harmonizacji RODO z przepisami krajowymi państw członkowskich. Może się to jednak okazać niełatwym zadaniem, ze względu na rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, która wciąż pozostaje całkowicie nieuregulowana. Co więcej, podkreślono, że dużym wyzwaniem jest dziś prawidłowe określenie korelacji między RODO a regulacją sztucznej inteligencji.

W kwestii cyberbezpieczeństwa, uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że konieczne jest opracowanie odpowiednich środków zmniejszających ryzyko cyberataków. Zwrócili także uwagę, że wszystkie firmy powinny podlegać takim samym wymogom cyberbezpieczeństwa.

 

 

Autorka: Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan