Eksport idzie w górę mimo spowolnienia

Ważne dla firm: Polska znajduje się w łańcuchach dostaw dóbr konsumpcyjnych, na które popyt jest mniej podatny na spowolnienie niż w przypadku dóbr inwestycyjnych.

Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

W świetle dzisiejszego komunikatu GUS, eksport polskich towarów wyniósł w maju br. 21,4 mld euro (wzrost o ok. 15% r/r), natomiast import - 21,0 mld euro (wzrost o ok. 13% r/r). Tym samym, saldo na rachunku handlowym wyniosło +0,4 mld euro. Po pięciu miesiącach nadwyżka wyniosła zaś 0,2 mld euro.

Oznacza to, że w tym roku mamy do czynienia ze zbilansowanym eksportem netto, co pozostaje dość zaskakujące, patrząc z perspektywy powiązań polskiej gospodarki z gospodarkami zachodnioeuropejskimi.


Pewną podpowiedź dostarczają dane o strukturze eksportu, przedstawione przez NBP. W ich świetle polska gospodarka korzysta z faktu, że znajduje się w łańcuchach dostaw dóbr konsumpcyjnych, na które popyt jest mniej podatny na spowolnienie niż w przypadku dóbr inwestycyjnych. To mogłoby również uzasadniać, dlaczego delikatnym korektom podlegają kierunki naszego eksportu: od początku roku zmniejszył się udział odbiorców z Niemiec i Czech.

Konfederacja Lewiatan