"Mediujemy spory" - nowa inicjatywa Centrum Mediacji Lewiatan

Centrum Mediacji Lewiatan (CML) wystąpiło do Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw z inicjatywą „Mediujemy Spory". Zaproponowano, aby przedsiębiorstwa, które zaangażowane są w dużą liczbę sporów sądowych, ogłosiły, że przez określony czas (przez 6 miesięcy) we wszystkich sporach, lub w sporach dotyczących danej gałęzi prawa, będą stosować mediację, jako narzędzie polityki firmy. Po wyznaczonym okresie uczestniczące w akcji przedsiębiorstwa ocenią, czy mediacja była im pomocna i czy warto było ją stosować.

Jednym z powodów inicjatywy Centrum Mediacji Lewiatan jest przekonanie, że wiele sporów gospodarczych, nawet tych, które są już na etapie postępowania sądowego, mogłoby zostać rozwiązanych w drodze mediacji. Często jednak strony zaangażowane w spór lub ich pełnomocnicy obawiają się, że zaproponowanie mediacji zostanie odebrane przez drugą stronę jako oznaka słabości. Stąd propozycja wprowadzenia zasady, aby niezależnie od tego, czy pełnomocnik firmy uważa sprawę za wygraną czy nie, w pierwszej kolejności, zanim jeszcze wkroczy ona na drogę sądową, spróbować mediacji. W konsekwencji, przyjęcie zasady mediowania przez przedsiębiorstwo zdejmuje z pełnomocnika obawę wykazania się słabością wobec przeciwników procesowych, za którą może być odebrane złożenie wniosku o przeprowadzanie mediacji.

Proponowana przez Centrum Mediacji Lewiatan inicjatywa podejmowania mediacji jeszcze przed złożeniem pozwu, czy też w trakcie postępowania, wydaje się znakomicie wyprzedzać przyszłe trendy w przedmiocie rozwiązywania sporów gospodarczych.

Zapraszamy zatem wszystkich członków Konfederacji Lewiatan do podjęcia inicjatywy „Mediujemy Spory" i skorzystania z usług mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan lub pozostałych wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Więcej informacji na www.cammediacje.pl oraz pod numerami 22 55 99 908, 22 55 99 967 lub mailem: mediacje@konfederacjalewiatan.pl