Nowe władze Związku Pracodawców Instytucji Finansowych

21 listopada 2019 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Instytucji Finansowych. W posiedzeniu wzięło udział 13 członków Związku. Walne Zgromadzenie przedstawiło i jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Związku, a także dokonało wyboru nowych władz Związku. W spotkaniu wziął udział również Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, który w imieniu Konfederacji i Związku złożył podziękowania ustępującemu Prezesowi Związku - Markowi Kulczyckiemu za wieloletnią pracę.

  

W skład władz nowej kadencji Związku Pracodawców Instytucji Finansowych wchodzą:

 

Prezes Zarządu:

Przemysław Gdański (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Wiceprezesi Zarządu:

Adam Łącki (Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)

Michał Mrożek (HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce)

Patrycja Rogowska-Tomaszycka (Provident Polska Spółka Akcyjna)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

Beata Kukawka (Santander Bank Polska S.A.)

Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Gliński (Bank Millennium S.A.)

Marek Kulczycki (Nest Bank S.A.)

Paweł Pomianowski (Diners Club Polska Sp. z o.o.)

Edyta Szymczak (ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)


Nowym władzom życzymy powodzenia!