Rada ds. BPO/SSC w Lewiatanie

W maju br. przy Konfederacji Lewiatan została utworzona Rada ds. BPO/SSC (Business Process Outsourcing/Shared Service Center). Do prac w Radzie zgłosiło się ponad 10 firm, które posiadają na terytorium Polski centra usług wspólnych czy centra outsourcingu procesów biznesowych.

Jako najważniejsze wyzwania dla branży zidentyfikowaliśmy:

  • ułatwienie zatrudniania cudzoziemców w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, w tym również uproszczenie procedur legalizacji zatrudnienia i pracy pracowników spoza Europy,
  • rosnące koszty pracy i brak przewidywalności działań legislacyjnych w tym zakresie,
  •  nieadekwatne do potrzeb rynku pracy i sektora BPO/SSC programy kształcenia i brak realnej współpracy ze uczelniami wyższymi.

Dla większości firm działających w branży powyższe obszary istotnie wpływają na możliwości rozwoju działalności. Ponadto uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że rozwój sektora w Polsce wymaga zapewnienia konkurencyjnych i stabilnych warunków pracy - w przeciwnym razie przegramy konkurencję o najistotniejszy potencjał, czyli osoby, które posiadają kompetencje warunkujące rozwój poszczególnych przedsiębiorstw.

Kolejne spotkanie Rady ds. BPO i SSC jest przewidziane na czerwiec br.

 

Konfederacja Lewiatan