Wspólnie zdecydujmy o przyszłości Europy

Wybory do Parlamentu Europejskiego i zagadnienia dotyczące cyfryzacji zdominowały spotkanie z Europosłem Michałem Bonim.

 

- Tegoroczne wybory do PE są niezwykle ważne dla przyszłości Europy. Wiele wskazuje na to, że reprezentacja populistów będzie silna, a to podsyci spór między obozem demokratycznym, a siłami nacjonalistycznymi zamierzającymi hamować dalszy rozwój Unii - powiedział Michał Boni rozpoczynając zorganizowane przez Konfederację Lewiatan spotkanie z przedsiębiorcami. Parlament Europejski nowej kadencji stanie, jego zdaniem, przed szeregiem wyzwań - nie tylko politycznych, ale również społecznych i ekonomicznych. Przyszłość Unii zależy bowiem od tego, czy będzie ona w stanie budować przewagi konkurencyjne tak, aby skutecznie rywalizować z gospodarką amerykańską i chińską, głównie na polu nowoczesnych technologii.

Zdaniem Michała Boniego Europa już dziś potrzebuje strategii określającej jak najlepiej wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne. Niezbędne jest przyjęcie Nowej Agendy Cyfrowej, która pomoże m.in. w stworzeniu jednolitego rynku cyfrowego oraz zwiększy zaufanie do Internetu i prowadzonych w nim transakcji. Celem agendy powinno być również zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz działania na rzecz lepszego wykorzystywania technologii cyfrowych, by stawiać czoło wyzwaniom takim jak zmiana klimatu, wzrost kosztów leczenia i starzenie się społeczeństwa.

Gość Lewiatana zwrócił również uwagę, że w warunkach szybkiego postępu technologicznego, tworzone na szybko regulacje nie rozwiązują nowo pojawiających się problemów. Jako przykład wskazał konieczność ochrony danych oznaczającą niekiedy ograniczenie dostępu do danych dla badaczy pracujących nad projektami, które mogłyby okazać się kluczowe dla rozwoju edukacji czy medycyny.

Konfederacja Lewiatan