Henryka Bochniarz spotkała się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem

29 stycznia br. w Brukseli, Prezydent Konfederacji Lewiatan i wiceprezydent BusinessEurope Henryka Bochniarz wzięła udział w spotkaniach z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Elżbietą Bieńkowską, Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) Lucą Jahierem i Przewodniczącym Komisji Pracodawców w EKES Jackiem Krawczykiem. Rozmowy dotyczyły takich kwestii jak jednolity rynek UE, sprawy społeczne oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

W spotkaniu z wiceprzewodniczącym Komisji Timmermansem udział wzięła cała delegacja BusinessEurope z Prezydentem Pierrem Gattazem i dyrektorem generalnym Markus J. Beyrerem, aby przedstawić propozycję biznesową dla Europy do 2030 r. opublikowaną przez BusinessEurope w grudniu 2018 r. Mówi ona o stworzeniu właściwych ram służących wzmocnieniu konkurencyjności i przedsiębiorczości oraz o umożliwieniu przedsiębiorstwom odegrania pozytywnej roli w społeczeństwie. Podczas spotkania omówiono także priorytety biznesowe na najbliższe miesiące i lata.

Było to pierwsze z serii takich spotkań zorganizowane przez BusinessEurope, które mają za cel rozmowę o priorytetach biznesu ze wszystkimi kandydatami na szefa Komisji Europejskiej zgłoszonymi przez poszczególne paneuropejskie ugrupowania polityczne w nadchodzących wyborach europejskich. Timmermans jest kandydatem na szefa Komisji z ramienia socjalistów.

 Zdjęcie: BusinessEurope