Tesco usunie nienadający się do przetworzenia plastik z opakowań

• Tesco poinformowało dziś o swoich zobowiązaniach dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu opakowań plastikowych na środowisko.
• Do roku 2025 wszystkie produkty marki własnej będą w 100% możliwe do ponownego przetworzenia. Firma ograniczy także skalę odpadów opakowaniowych w swoich sklepach.
• Obecnie tylko 9% odpadów opakowaniowych poddawanych jest recyklingowi. 12% jest spalane, a cała reszta - 79% - trafia na wysypiska lub do środowiska naturalnego - zauważa Konfederacja Lewiatan.

Tesco chce zachęcać przedstawicieli branży handlowej, spożywczej i opakowaniowej do podjęcia debaty dotyczącej opakowań produktów, przyczyniając się do wdrożenia w tym obszarze idei obiegu zamkniętego.

Praca nad opakowaniami w Tesco koncentrować się będzie na trzech zagadnieniach. Tesco deklaruje, iż:
• Do 2020 roku usunie ze składów opakowań produktów marki własnej materiały nie nadające się do ponownego przetworzenia.
• Do 2025 wszystkie opakowania produktów marki Tesco będą możliwe do recyklingu bądź ponownego użycia.
• Firma będzie rozwijać współpracę z innymi detalistami, producentami i ekspertami z obszaru opakowań, by wspólnie maksymalizować skalę odzysku, przetwarzania i ponownego wykorzystywania materiałów.

Ambicje polskiego i europejskich oddziałów Tesco potwierdził prezes sieci na Europę Środkową, Matt Simister. Podczas odbywającej się w Pradze konferencji Retail Summit, Matt Simister powiedział:

„Chcemy, by zdrowa, dobrej jakości żywność przyjazna środowisku, była dostępna dla wszystkich. Jesteśmy dumni z naszej pracy na rzecz walki z marnowaniem żywności - w roku 2017/18 zmniejszyliśmy skalę marnowania w naszych sklepach w Europie o 30%. Przekazaliśmy bankom żywności i organizacjom społecznym ponad 10 tys. ton produktów spożywczych. Teraz rozszerzamy nasze ambicje na obszar plastikowych opakowań.
Będziemy pracować wspólnie z naszymi dostawcami, by do roku 2020 wyeliminować ze składów opakowań produktów Tesco materiały nienadające się do przetworzenia.
Będzie to ważny krok na drodze do zapewnienia, iż do roku 2025 każde opakowanie produktu Tesco będzie nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia. Naszym długofalowym celem jest także zmniejszenie do zera skali odpadów opakowaniowych powstających bezpośrednio w naszych sklepach.
Chcemy pracować z organizacjami zaangażowanymi w to zagadnienie, aby zwiększać możliwości odzysku i przetwarzania plastiku. Rozwiązaniem docelowym byłoby osiągnięcie w pełni zamkniętego obiegu - bez odpadów trafiających na wysypisko."

Tesco chce także zachęcać klientów do poszukiwania alternatyw wobec jednorazowych wyrobów plastikowych i zastępować tego typu produkty odpowiednikami przyjaznymi środowisku, równocześnie w pełni stosując się do nowych unijnych rozporządzeń w tym zakresie.

- Tylko 9% odpadów opakowaniowych poddawanych jest recyklingowi. 12% jest spalane, a cała reszta - 79% - akumuluje się na wysypiskach bądź trafia do środowiska naturalnego. Szacuje się, iż połowa wyprodukowanego plastiku to produkty zaprojektowane tak, by służyły nam tylko raz. Następnie zaś są wyrzucane. Konieczne jest opracowanie nowego systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz szerzej implementacja do prawodawstwa polskiego nowych wymagań określonych w Circular Economy Package. To dobrze, że wśród polskich przedsiębiorców już są stosowane dobre praktyki, które wpisują się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa Tesco wpisuje się również w tzw. Mapę Drogową przedstawiającą model dojścia do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Informacje dodatkowe:
• Na początku 2019 roku Tesco poinformowało swoich dostawców o planach wspólnej pracy na rzecz eliminacji materiałów trudnych do przetworzenia. Dotyczy to m.in. opakowań i komponentów z PVC, PS czy PC.

• W październiku 2018 roku Tesco opublikowało swoje ambicje z zakresu opakowań w dokumencie Little Helps Plan - swojej strategii z zakresu CSR. Zobowiązania i cele dla krajów Europy Środkowej odzwierciedlają ambicje Grupy Tesco oraz warunki lokalne, jak rodzaje stosowanych opakowań, infrastruktura w obszarze recyklingu czy rozwój sektora produkcji opakowań.

• Wprowadzanie nowych rozwiązań w opakowaniach produktów wiąże się z innymi obszarami zrównoważonego rozwoju, jak kwestia marnowania żywności czy emisje CO2. Opakowania odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny produktów oraz mogą wpływać na zmniejszanie skali marnowania żywności.

• Określenie „obieg zamknięty" dotyczy systemu zarządzania opakowaniami, w którym całość materiałów i opakowań jest ponownie używana lub zbierana i ponownie przetwarzana, także na inne produkty. Założeniem jest, by żadne opakowanie nie trafiało na wysypisko. Stworzenie obiegu zamkniętego wymaga współpracy rządów i samorządów, wytwórców produktów i opakowań oraz branży handlowej. To wdrożenie w praktyce idei gospodarki obiegu zamkniętego.

Konfederacja Lewiatan