Inflacja spada, podwyżki stóp procentowych nie będzie

Ważne dla firm: Mimo spadającej od kilku miesięcy inflacji i nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, trudno spodziewać się w najbliższym czasie zmiany stóp procentowych.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

W świetle opublikowanego dzisiaj przez GUS szybkiego szacunku inflacji, w grudniu 2018 ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,1% w relacji do grudnia 2017 i pozostały na niezmienionym poziomie względem listopada 2018. Jest to kontynuacja trendu spadkowego od sierpnia. Systematycznie oddalamy się od celu inflacyjnego, a od listopada nie mieścimy się również w dopuszczalnym paśmie odchyleń (2,5% +/-1 pkt proc.). Daje to podstawę do podnoszenia stóp procentowych, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Po pierwsze, presja popytowa nie jest widoczna. Po drugie, na początku stycznia nadal nie wiadomo jak kształtować się będą ceny energii dla gospodarstw domowych, co znajdzie przełożenie na wiele kategorii w koszyku dóbr. Scenariusz, w którym konsumenci finansują wzrosty cen, jest wciąż na stole. Jego realizacja powinna szybko przywrócić inflację do poziomów bliższych celowi określonemu przez Radę Polityki Pieniężnej.


Konfederacja Lewiatan