Konfederacja Lewiatan przewodzi zespołowi ds. zarządzania wiekiem i warunków pracy

Kolejna odsłona działań Konfederacji Lewiatan na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce i w krajach bałtyckich.

Na zaproszenie Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) włączamy się w prace w projekcie Baltic Sea Labour Forum for Sustainable Working Life (BSLF-SWL). Projekt, współfinansowany ze środków europejskich, służy ocenie dotychczasowych działań na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej osób starszych. Przez najbliższe dwa lata ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan dr Sonia Buchholtz będzie koordynować prace zespołu ds. zarządzania wiekiem i warunków pracy, aby znaleźć i wypromować takie praktyki, które służą efektywnemu wykorzystywaniu potencjału starszych pracowników oraz reaktywizacji osób starszych.

W dniach 14-15 listopada odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu projektowego, w którym wzięli udział przedstawiciele związków pracodawców, związków zawodowych, ministerstw i agend rządowych oraz świata akademickiego z 8 krajów. W warsztatach opartych na technice ko-kreacji opracowywano dalsze kierunki działań, w tym kryteria oceny dotychczasowych przedsięwzięć.

Zachęcamy do wizyty na stronie projektu.

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się wiedzą o wartościowych inicjatywach służących zwiększaniu aktywności osób starszych, zachęcamy do kontaktu z ekspertką Lewiatana: sbuchholtz@konfederacjalewiatan.pl

 

Autorka: Sonia Buchholtz