Lewiatan w Brukseli - wydarzenia tygodnia

Cykl spotkań Macieja Wituckiego oraz Henryki Bochniarz w Brukseli, uroczyste otwarcie V Kongresu Kobiet w Brukseli, wizyta przedstawicieli Kancelarii DZP

Cykl spotkań Macieja Wituckiego oraz Henryki Bochniarz w Brukseli (12-13/11)

Prezydent Witucki oraz Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana wzięli udział w uroczystej kolacji z europosłami, zorganizowanej przez BusinessEurope (BE) w Parlamencie Europejskim. Celem spotkania było zaprezentowanie europarlamentarzystom dokumentu nt. priorytetów biznesu dla nowego PE i nowej KE, pt. „Prosperity, People, Planet. Three Pillars for the European Union Agenda in 2019-2024".
Przedstawiciele kierownictwa Konfederacji Lewiatan spotkali się także z prezydentami federacji pracodawców z Niemiec (BDI) oraz Holandii (VNO-NCW), aby omówić kluczowe dla federacji tematy oraz wskazać możliwe obszary współpracy.
Na spotkaniu z komisarz E. Bieńkowską oraz jej zespołem 12 listopada, podziękowaliśmy za pomoc i wsparcie firm członkowskich.

Przedstawiciele Kancelarii DZP z wizytą w Brukseli

15 listopada Wojciech Hartung i Katarzyna Kuźma, przedstawiciele kancelarii DZP, wzięli udział w grupie roboczej BusinessEurope ds. Zamówień Publicznych. Na posiedzeniu grupy dyskutowano m.in. nad dokumentem roboczym Komisji Europejskiej dot. zwalczania zmowy w zamówieniach publicznych. Przedstawiciele kancelarii DZP uczestniczyli również w spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Henryka Bochniarz uroczyście otworzyła V Kongres Kobiet w Brukseli

W dniach 15-16 listopada odbył się piąty, jubileuszowy Kongres Kobiet w Brukseli, organizowany przez europosłów oraz Elles Sans Frontières. Otwierając Kongres, Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na coraz większą potrzebę pracowników na rynku pracy, zwłaszcza takich, którzy posiadają umiejętności miękkie i są wielozadaniowi, co powinno ułatwić kobietom ubieganie się o atrakcyjne posady: „Kobiety są świetnymi pracownikami! W moich firmach zawsze dbałam o to, aby kobiety były na najwyższych stanowiskach. Jednak czasami trudno jest je przekonać, by o to stanowisko zawalczyły. Kobiety często nie wierzą we własne siły, możliwości."- stwierdziła. Podczas panelu pt. „Siłaczki, kobiety sukcesu, prekariuszki. Ekonomiczny sukces kobiet: wyzwania i wizje" Bochniarz mówiła także o konieczności przeprowadzenia pogłębionych badań nt. luki płacowej, ze względu na to, że wiemy o jej występowaniu, ale istnieją rozbieżności co do jej wysokości i skali.

Szczegółowa agenda V Kongresu Kobiet znajduje się tutaj.