Przedsiębiorcy ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan wybrali nowe władze Związku

W dniu 16.05.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W trakcie Zgromadzenia dokonano wyboru osób do organów decyzyjnych Związku, czyli Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję.

W skład nowo powołanej Rady Nadzorczej weszli:

- radca prawny Emilia Polańska /Polańscy & Taborowicz Kancelaria Prawna s.c./ - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Łukasz Michalski / MM Invest Finanse Sp. z o.o./ - Członek Rady Nadzorczej
- Halina Bożena Dobrowolska /Piekarnia R. Dobrowolski/ - Członek Rady Nadzorczej
- Edmund Gołda /GOTEX Stąpór Sp. k./ Członek Rady Nadzorczej
- Konstanty Kamionka / KH - Kipper Sp. z o.o./ Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Wątroba /Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/ Członek Rady Nadzorczej

Wybrano Członków Zarządu ŚZPP Lewiatan w składzie:

- Marek Banasik / P.P.H. Polfol Marek Banasik/ - Prezes Zarządu
- Barbara Czerska - /P.H. Batmar/ - Wiceprezes Zarządu
- Małgorzata Suchodolska /Kancelaria Doradztwa Finansowego Małgorzata Suchodolska/- Wiceprezes Zarządu
- radca prawny Wojciech Stachowicz-Szczepanik /Kancelaria Prawna Bartocha & Stachowicz - Szczepanik i Wspólnicy/ Wiceprezes Zarządu.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ŚZPP Lewiatan przedstawiona została aktywność i osiągnięcia Związku w obszarze merytorycznym i finansowym w 2018 roku.

***

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powstał w 2002 roku, na mocy Ustawy o Organizacjach Pracodawców. Ustawa ta nadaje szczególne uprawnienia tego typu podmiotom, dzięki czemu ŚZPP Lewiatan, obok związków pracowniczych, jest obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej, zwłaszcza w zakresie konsultowania działalności ustawodawczej.

Związek jest organizacją zrzeszająca przedsiębiorców z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Ma realny wpływ na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, a także na politykę społeczną i gospodarczą, realizowaną przez organy administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.

ŚZPP Lewiatan stanowi ważny „głos biznesu" na forum gospodarczym i społecznym województwa świętokrzyskiego. Jest członkiem i jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan - największej w Polsce organizacji pracodawców reprezentującej sektor prywatny.


Świętokrzyski Związek
Pracodawców Prywatnych Lewiatan
tel. 41 341 70 39
biuro@szpp.eu
www.szpp.eu