Treści terrorystyczne on-line – spotkanie w Brukseli

14 listopada w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie podsumowujące aktualny stan prac w UE nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Z kluczowym przekazem wystąpił Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwa Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Podkreślił znaczenie wprowadzenia nowej regulacji, zwłaszcza w kontekście wzrostu ilości treści promujących terroryzm on-line.

W spotkaniu wziął również Patryk Jaki, europoseł, będący sprawozdawcą projektu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na najistotniejsze kwestie sporne w dyskusji dotyczącej projektu, czyli m.in. kwestię działań proaktywnych hostingodawców oraz ułatwień dla małych i średnich platform w zakresie realizacji obowiązku usuwania treści terrorystycznych.

W kwestii sposobu ograniczenia przestępstw terrorystycznych w internecie postulaty Lewiatana pozostają niezmienne:

  • sprzeciw wobec działań proaktywnych platform,
  • sprzeciw wobec wymogu usuwania treści terrorystycznych przez hostingodawców w ciągu 1 godziny,
  • wyłączenie z zakresu rozporządzenia dostawców usług i infrastruktury chmurowej.

Lewiatana został również sygnatariuszem listu koalicji europejskich organizacji biznesowych, pod przewodnictwem Confederation of Industry of the Czech Republic. Wspólnie wzywamy w niej do uwzględnienia w toku prac nad projektem rozporządzenia potrzeb i możliwości technicznych i organizacyjnych platform internetowych w zakresie zwalczania treści terrorystycznych on-line.

 

Autorka: Aleksandra Musielak, Departament Prawa Gospodarczego Konfederacji Lewiatan