Minister Andrzej Dera spotkał się z członkami Konfederacji Lewiatan

Polityka klimatyczna, inwestycje przedsiębiorstw, zatrudnienie młodych, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - to tematy, które były poruszane w trakcie spotkania członków Konfederacji Lewiatan z Andrzejem Derą, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreślił, że przedsiębiorcom bardzo zależy na stałych relacjach z rządem, kancelarią prezydenta, administracją państwową. Bez systematycznych rozmów, dyskusji, trudno wypracować dobre prawo, które będzie sprzyjać prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zwracali uwagę na rolę polityki klimatycznej dla przyszłości naszej gospodarki. Dużo mówili o wyzwaniach, które stoją przed biznesem w erze nowych technologii, odpowiednich warunkach do inwestowania, kształceniu kadr dla przemysłu, zatrudnianiu ludzi młodych czy dialogu społecznym.

Minister Andrzej Dera stwierdził, że nie jest zwolennikiem projektów poselskich, które nie trafiają do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego. Najlepszym rozwiązaniem byłaby nowelizacja ustawy, tak aby wszystkie projekty ustaw, nie tylko rządowe, ale również poselskie, były konsultowane w RDS-ie.

Minister zachęcał także przedsiębiorców, aby sygnalizowali prezydentowi, że jakiś przepis, czy ustawa są szkodliwe, niebezpieczne dla firm. - Prezydent ma możliwości, aby taki przepis zmienić, czy nawet zablokować - dodał.

Konfederacja Lewiatan