Lewiatan apeluje o zawarcie paktu społecznego

• Gospodarka i firmy potrzebują nadzwyczajnych rozwiązań gospodarczych i społecznych, które ograniczą skutki pandemii, a równocześnie pozwolą gospodarce na transformację i szybki powrót na ścieżkę rozwoju po pandemii.
• Zarząd i Rada Główna Konfederacji Lewiatan apelują o prace nad paktem społecznym między rządem i partnerami społecznymi, który pozwoli na ratowanie firm, efektywne wykorzystanie Krajowego Planu Odbudowy oraz naprawę finansów publicznych.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan kluczowe są działania w trzech obszarach:
- ratowanie firm, którym na skutek pandemii grozi upadłość, ale mają szanse przetrwania i rozwoju;
- wykorzystanie Krajowego Panu Odbudowy jako najważniejszego instrumentu przekształcenia gospodarki zgodnie z unijnym programem zielonego ładu i cyfryzacji, wspieranego przez unijne fundusze;
- przygotowanie programu odbudowy finansów publicznych, by powrócić do racjonalnej równowagi.

 

Wszystkie te kwestie wymagają porozumienia rządu i partnerów społecznych, a najlepszą płaszczyzną do jego wypracowania jest Rada Dialogu Społecznego. Dlatego ze zrozumieniem i akceptacją przyjmujemy propozycję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, wicepremiera Jarosława Gowina, który proponuje podjęcie prac nad takim porozumieniem.

- Deklarację wicepremiera traktujemy jako nową szansę na poprawę jakości rządzenia i nadzieję na efektywny i autentyczny dialog społeczny. To oznacza, że wszystkie strony dialogu społecznego, a szczególnie strona rządowa, muszą zmienić swoje podejście do dialogu i poważnie traktować jego reguły zawarte w Konstytucji i ustawie o RDS. Odbudowanie zaufania wobec rządu jako strony dialogu oraz do instytucji państwowych wymaga także respektowania praw partnerów społecznych, jakie przysługują im w procesie stanowienia i egzekwowania prawa, a także upowszechnienia praktyki włączania ich w procesy przygotowania programów, strategii i rozwiązań istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Jeżeli dotychczasowa praktyka dialogu się nie zmieni, takie porozumienie nie będzie możliwe - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Gospodarka jest nadwątlona przez widoczne już skutki koronakryzysu. Ani Polsce, ani innym krajom Unii Europejskiej nie udało się jeszcze odsunąć ryzyka wystąpienia głębszego kryzysu w przyszłości. Jednocześnie utrzymanie obecnego poziomu życia i stworzenie szans na dalszą poprawę i rozwój społeczny wymaga przede wszystkim inwestycji w gospodarkę, utrzymanie miejsc pracy i zdolności do generowania dochodu narodowego. To oznacza więcej odpowiedzialności po stronie rządu i zdolność do kompromisów po stronie partnerów społecznych - przedsiębiorców i związków zawodowych.

- Polska potrzebuje śmiałego i mądrego programu gospodarczego, który pozwoli rozwijać się w takim tempie, żeby spłacać zadłużenie i budować trwałe podstawy wzrostu. Musimy mądrze i racjonalnie wykorzystać znaczące środki finansowe płynące z UE do zbudowania gospodarczych przewag na dziesięciolecia, bo to szansa na jakościowy i technologiczny przełom w naszej gospodarce. Tylko taki kształt paktu społecznego, który zagwarantuje rozwój może być korzystny dla wszystkich stron dialogu społecznego, a dla kraju i obywateli oznaczać będzie szybki powrót do normalności we wszystkich jej wymiarach - podkreśla prof. Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan