Dostępność szansą dla biznesu – dowiedz się i zainspiruj

W listopadzie 2020 r. Konfederacja Lewiatan w merytorycznym partnerstwie z Fundacją Aktywizacja realizuje projekt informacyjny pt.: „Dostępność szansą dla biznesu”. Poprzez darmowe webinaria przybliżamy firmom i organizacjom, pracodawcom i pracownikom kluczowe zagadnienia związane z dostępnością.

 
Czym jest dostępność?

Dostępność jest sposobem organizacji otaczającego nas środowiska, w tym transportu, technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów oraz usług, w sposób wolny od barier, przyjazny i użyteczny dla wszystkich.

Dostępność dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością. Z jej rozwiązań korzystają również seniorzy, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, podróżni z bagażem. Oni również w zależności od konkretnego miejsca i okoliczności, mogą wymagać zapewnienia np. konkretnych rozwiązań wspomagających poruszanie się. Tę szeroką grupę nazywamy osobami o szczególnych potrzebach.

Przykład. Rodzic, który wchodzi do budynku z dziecięcą spacerówką. W podobny sposób, co osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, doświadczy on barier i trudności w pokonaniu np. stromych schodów. Dlatego odpowiednie zaprojektowanie wejścia do budynku, lub przygotowanie specjalnej pochylni, będzie rozwiązaniem funkcjonalnym, skutecznym i uniwersalnym dla nich obojga. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie miał szczególne potrzeby w zakresie dostępności.

Dostępność może być zapewniona dzięki zastosowaniu koncepcji:

  • Projektowania uniwersalnego  - projektowanie produktów, usług, środowiska, programów w sposób od samego początku wolny od barier, użyteczny i dostępny dla wszystkich.
  • Racjonalnych usprawnień - zastosowanie specjalnych rozwiązań (np. tłumacz języka migowego) oraz technologii asystujących i urządzeń kompensacyjnych, które likwidują istniejące już bariery.

Przykład. Technologie asystujące i kompensacyjne to urządzenia oraz rodzaje oprogramowania, które znoszą bariery i umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami osiągnąć większą niezależność w codziennym życiu. Mogą to być czytniki ekranu dla osób niewidomych czy urządzenia wspomagające słyszenie dla osób z niedosłuchem (pętle indukcyjne, aparaty słuchowe, syntezatory mowy itp.).

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna i  budżetu państwa