EFNI: Przyszłość Europy w świetle agendy politycznej i gospodarczej Ursuli von der Leyen

Wspólnota Europejska to wspólne zasady. Rozmowa z prof. Danutą Hubner

Wspólnota europejska przez cały okres swojego istnienia ulega ciągłym przekształceniom, prowokowanym przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne – powiedziała podczas EFNI 2020 prof. Danuta Hübner. - Tak też jest w tej chwili i musimy być gotowi na zmiany - dodała.

Istotą roli Unii Europejskiej jest to, że każdy dobrowolnie dołączył do wspólnoty, której członkowie zgadzają się respektować wspólne zasady i Polska od 15 lat je współtworzy, a jako członek tego klubu musi też szanować fakt, że jest to też wspólnota prawa - a jej fundamentem jest prawo europejskie. Ale Unia to także miejsce na ekspozycje różnic regionalnych, lokalnych, narodowych. Każdy kraj ma swoje potrzeby i problemy rozwojowe. Danuta Hübner przypomniała, że dokładnie 23 lata temu podpisano Traktat z Amsterdamu - jeden z najważniejszych dokumentów w historii UE. To w nim po raz pierwszy wyraźnie stwierdzono, że "Unia zbudowana jest na zasadach wolności, demokracji, poszanowania prawa człowieka, wolności podstawowych oraz zasadzie prawa”.

Zapytana w jaki sposób Unia, ma konkurować z potęgami, które będą promują swoją wersję wartości autorytarnych, prof. Hubner odpowiedziałą: - Europa, jeżeli chciałaby stać się tak samo autorytarna, przegrałaby wszystkie swoje atuty i zdradziła sama siebie, swoją historię i ideały. Dlatego coraz silniejsza staje się determinacja, aby bronić naszych, europejskich wartości. To, co teraz nazywamy „Europą wartości”, będzie dużo bardziej rozwinięte i oparte o silne instytucje, a nie tylko o idealistyczne przekonania - podkreśliła.

Rozmowę z Danutą Hübner przeprowadziła Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna Euractiv.pl, przy aktywnym udziale będących online uczestników EFNI – którzy pytali głównie prof. Hubner o politykę zagraniczną UE i wyzwania, które dziś stoją przed Unią w związku ze zmianami na geopolitycznej mapie świata.

Czy możemy już odpowiedzieć na słynne pytanie Henryka Kissingera „Who should I call when I want to call Europe”? - zapytał jeden z uczestników. - Najważniejsze, żeby niezależnie do kogo zadzwoni – usłyszał tą sama odpowiedź - odpowiedziała Hübner. Musimy być w swojej odpowiedzi jednogłośni. I to jest wyzwanie dla Europy, aby pomimo kryzysów, potrafiła być jednomyślna.

Danuta Hübner – profesor nauk ekonomicznych. Pierwsza polska członkini Komisji Europejskiej. Wprowadzała Polskę do UE jako pierwsza polska minister ds. europejskich. Główna negocjatorka polskiego członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W latach 1997-1998 szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Doktor honoris causa 5 uniwersytetów.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku, ponownie zdobyła mandat, startując z 4 miejsca w okręgu warszawskim z listy Koalicji Europejskiej.