Lewiatan przekazał ponad 100 stron uwag do projektu tarczy antykryzysowej

  • Konfederacja Lewiatan przekazała do Ministerstwa Rozwoju uwagi do projektu tarczy antykryzysowej.
  • Na ponad 100 stronach poprawek do projektu znalazło się kilkadziesiąt rekomendacji, które powstały w ostatnich dniach w konsultacji z kilkuset przedsiębiorstwami.
  • Pracował nad nimi specjalny sztab kryzysowy, w skład którego weszli eksperci, menedżerowie, przedsiębiorcy.
  • Najważniejszym celem proponowanych zmian jest ochrona miejsc pracy i firm przed upadkiem.

Uwagi do projektu tarczy antykryzysowej zostały przekazane w ostatnich godzinach do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Lewiatan postuluje niezbędne działania, które ochronią firmy i pracowników w czasie epidemii koronawirusa.


- Wielu przedsiębiorców już na koniec marca nie będzie miało środków na wypłatę pracownikom wynagrodzeń. Potrzebne są natychmiastowe działania ponieważ sytuacja ekonomiczna z powodu epidemii zmieniła się dramatycznie. Tysiące firm odnotowało drastyczny spadek przychodów. Niestety, pakiet antykryzysowy dla gospodarki przedstawiony przez rząd jest niewystarczający. Zaproponowane środki na wsparcie firm są drastycznie za małe i źle skierowane. Przedsiębiorstwa w największych kłopotach pewnie się na nie w ogóle nie załapią. Niepokoją bardzo restrykcyjne warunki ubiegania się o pomoc i nadmierna biurokracja. Mamy coraz więcej sygnałów, że firmy rozważają wejście w procedurę zwolnień grupowych, bo już nie mogą czekać na niepewną pomoc państwa. Tarcza antykryzysowa powstaje za wolno i w oderwaniu od prawdziwych potrzeb gospodarki. Żądamy, żeby tarcza antykryzysowa została pilnie uzupełniona o propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców. Bez tego cała ta praca pójdzie na marne. Dla nas bardzo ważne jest pilne wprowadzenie dla firm, które znalazły się w kłopotach abolicji od wszelkich danin publicznych płaconych do urzędów skarbowych i ZUS - mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Spośród kilkudziesięciu rekomendacji zawartych w uwagach do projektu tarczy antykryzysowej Lewiatan wskazuje sześć najważniejszych:

  1. Abolicję wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.
  2. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia, na warunkach dostępnych dla wszystkich firm w kłopotach.
  3. Zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19 już od 1 dnia, bez obciążania firm obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni, w których nie jest świadczona żadna praca.
  4. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.
  5. Odroczenie do końca 2020 r. terminu wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K. W projekcie zaproponowano przesunięcie terminu z 1 kwietnia do 1 lipca 2020 r. To nie rozwiązuje problemu, firmy nie zdążą przygotować zmian.
  6. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Umożliwienie kontynuacji zatrudnienia cudzoziemców.

Kliknij TUTAJ aby pobrać pełną treść stanowiska.

Kliknij TUTAJ aby pobrać treść stanowiska branży turystycznej, targowej, hotelarskiej, MICE, komunikacji marketingowej.