Pracodawcy apelują o objęcie pomocą sektorową całej branży targowej

• 90% firm branży targowej, które mają przychody głównie z działań na rzecz targów, nie otrzyma żadnego wsparcia z tarczy 6.0 czy tarczy finansowej PFR 2.0 - alarmują Polska Izba Przemysłu Targowego i Konfederacja Lewiatan.
• Pracodawcy apelują o rozszerzenie pomocy na inne przedsiębiorstwa, bez których nie ma możliwości zorganizowania żadnej imprezy targowej oraz wprowadzenie jasnych kryteriów wsparcia.

Pomoc dedykowana dla branży targowej trafi zaledwie do kilku procent firm, co jest spowodowane przyjęciem tylko jednego numeru kodu PKD, tj. 82.30. Z - dotyczącego organizatorów targów. Tymczasem w branży targowej działa ok. 4 500 firm w kilku różnych segmentach. Organizatorzy targów stanowią jedynie niecałe 1,5%. Przyjmując, iż część przedsiębiorstw z pozostałych segmentów, organizuje również targi i ma jako wiodące PKD wpisany numer 82.30. Z udział ten może wzrosnąć do 10%. Oznacza to, że 90% firm, które mają przychody głównie z działań na rzecz targów, nie otrzyma żadnej pomocy.

- Targi kojarzą się głównie z organizatorami targów jednak stanowią oni tylko kilka procent całego rynku. Wiodącym segmentem są firmy projektujące i budujące stoiska targowe. To ponad 80% sektora targowego. Należy również pamiętać, że branża targowa to obiekty targowo-konferencyjne, czy firmy spedycji i transportu targowego. Nie można zatem mówić, że branża targowa otrzymała pomoc rządową, bowiem z pomocy mogą skorzystać jedynie nieliczni - mówi dr Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Polska Izba Przemysłu Targowego i Konfederacja Lewiatan proponują rozszerzenie pomocy w ramach tarczy PFR 2.0 o inne branże z następującymi kodami PKD.
- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe i konferencyjne wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów - ok. 31 firm.
73.11.Z - działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe, wystawy i branding kongresowy - ok. 3602 firm.
52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych: pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej - 9 firm.

Dla ograniczenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących pod tymi kodami PKD powinny być wprowadzone jasne kryteria przyznania pomocy. Przychód w trzech dowolnie wybranych miesiącach 2020 r. powinien być niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tych samych miesiącach w 2019 r. Dodatkowo każda firm zobowiązana byłaby do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że 75% ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz targów i kongresów w kraju i za granicą.

Konfederacja Lewiatan