Rada Przedsiębiorczości apeluje o przestrzeganie rygorów sanitarnych, aby zapobiec lockdownowi

W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19 przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości apelują o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić nas przed zamknięciem gospodarki.

 

Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj

Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością - uważają ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

Wicepremier Jarosław Gowin, który osobiście odebrał apel powiedział, że traktuje go jako wyraz odpowiedzialności przedsiębiorców za społeczeństwo i gospodarkę. - Dzisiaj walczymy o życie milionów Polaków, którzy mogą być dotknięci pandemią. Walczymy o życie polskiej gospodarki i tysiące miejsc pracy - dodał.

- Lepiej wydawać pieniądze na ochronę przez zakażeniami niż potem na walkę ze skutkami pandemii. Biznes ma dużo dobrych doświadczeń jak skutecznie chronić pracowników przed zakażeniami, z którymi chętnie się podzieli. Nie potrzebujemy globalnego lockdownu, dlatego musimy zrobić wszystko, aby do niego nie doszło - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy apelują do wszystkich przedsiębiorców, aby w ramach ogólnospołecznej dyscypliny przykładali szczególną wagę do właściwego wyposażenia pracowników w środki ochronne i dezynfekujące oraz dbali o przestrzeganie przez pracowników obostrzeń sanitarnych w miejscu pracy. Ponadto, zalecamy naszym pracownikom rygorystyczne przestrzeganie zasady DDM - Dystans, Dezynfekcja, Maseczka - w pracy oraz w przestrzeniach publicznych.

Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami może być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia. Kraje europejskie, które już wprowadziły lockdown, nie zamknęły gospodarek swoich krajów. W Polsce również musimy o to walczyć.

Jak wynika z analiz krajów europejskich większy wpływ na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa ma stosowanie zasady DDM. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 pozostanie z nami przez wiele najbliższych miesięcy. Jeśli mamy to przetrwać, walka z pandemią musi mieć charakter strategiczny: należy dążyć do wykrywania ognisk, skutecznego izolowania zakażonych, utrzymywania rygorystycznego reżimu sanitarnego, zwiększania wydolności służby zdrowia i edukacji społeczeństwa. Przedsiębiorcy od początku wiedzieli, jak należy działać: wzięli na siebie odpowiedzialność za zdrowie pracowników, przeorganizowali pracę w firmach, wprowadzili pracę zdalną na dużą skalę oraz przeznaczyli ogromne środki na testowanie i systemy bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko transmisji wirusa.

 

Apelujemy także do rządu o przeznaczenie części środków pomocowych na opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu ochrony sanitarnej dla przedsiębiorstw na masową skalę. System ochrony sanitarnej powinien zapewnić: schematy i procedury ochrony anty COVID-19 dla przedsiębiorstw, nakłady na nowe technologie ochrony i środki ochrony sanitarnej oraz system wymiany informacji i nadzoru sanitarnego.

Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję, że powyższe środki ochrony i zwiększenie dyscypliny przełożą się na zmniejszenie zachorowań - a tym samym rząd odstąpi od drastycznego zamykania gospodarki.

Pamiętajmy, że zamknięcie każdej firmy to tragedia nie tylko przedsiębiorcy - ale przede wszystkim zatrudnionych u nich pracowników i ich rodzin. Według licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19 już dziś polska gospodarka traci codziennie ponad 660 mln złotych.

Wspólne działanie przedsiębiorców i rządu oraz dialog z biznesem i korzystanie z doświadczeń przedsiębiorców pozwoli przetrwać trudny czas pandemii i uratować miejsca pracy - napisali przedsiębiorcy.

Konfederacja Lewiatan