Realizujesz unijny projekt? Pamiętaj o dostępności

Jeśli realizujesz projekt finansowany z Funduszy Europejskich, zapewnij dostępność usług i produktów dla osób z niepełnosprawnościami. Zadbaj, aby żaden z odbiorców przygotowywanych przez Ciebie działań nie był wykluczony.

 


 

Osiągniesz to stosując konkretne rozwiązania znoszące bariery:

 • architektoniczne
 • komunikacyjno-informacyjne
 • cyfrowe

Szczegółowe wskazówki w tym zakresie znajdziesz w dokumencie „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” (pobierz). Zawarte w nim wytyczne pokazują jak zapewnić dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnością:

 • ruchu
 • wzroku 
 • słuchu 
 • intelektualną
 • wynikającą z chorób psychicznych

Część z wytycznych jest obowiązkowa (te musisz spełnić bezwzględnie). Pozostałe mają charakter uzupełniający i możesz potraktować je jako dobre praktyki oraz źródło inspiracji. Ważne, aby wytyczne stosować na każdym z etapów realizacji projektu i w odniesieniu do wszystkich podejmowanych działań. Pamiętaj o nich także w działaniach komunikacyjnych.

Realizacja standardów w pierwszej kolejności powinna opierać się o zasady projektowania uniwersalnego, w drugiej o zastosowanie racjonalnych usprawnień.

Przykłady zapewnienia dostępności w projektach:

 • miejsca realizacji projektu (budynki, sale szkoleniowe) w pełni dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to znaczy takie, które zawierają między innymi podjazdy, platformy, krzesła dźwigowe, windy, podnośniki, kontrastowe i wypukłe elementy dla niewidomych i słabowidzących
 • zastosowanie programów i urządzeń, które ułatwiają komunikację z osobami z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, między innymi lupy, programy mówiące, kamery, urządzenia drukujące w Braillu, systemy FM, pętle indukcyjne
 • materiały projektowe w dostępnych wersjach, na przykład zastosowanie alfabetu Braille’a, powiększona czcionka, tłumaczenie na język łatwy oraz polski język migowy
 • możliwość wejścia do budynku osobie z psem asystującym/ psem przewodnikiem

  Pełny opis standardów i wytycznych znajdziesz pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

  Zobacz także wytyczne dla tworzenia dostępnych publikacji elektronicznych. Te zasady warto stosować do wszystkich przygotowywanych publikacji (ulotek, folderów, informatorów), nie tylko tych tworzonych w projektach unijnych.

   

  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna i  budżetu państwa