Nowy Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien spełniać najwyższe standardy

Wierzymy, że jest możliwe wybranie osoby na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która będzie stała ponad istniejącymi podziałami na rynku aptecznym - na straży prawa i dobra polskiego pacjenta i z poszanowaniem dla przedsiębiorców uczciwie prowadzących placówki apteczne, które obecnie, w dobie pandemii, pełnią niebagatelną funkcję społeczną - napisali w liście otwartym do premiera i ministra zdrowia BCC, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jako organizacje pracodawców, jesteśmy głęboko zainteresowani trwającym postępowaniem konkursowym na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jest to urząd, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w kraju. Niezwykle ważne jest, żeby osoba, która go piastuje spełniała najwyższe standardy - czytamy w liście.

W ostatnich latach z niepokojem obserwowaliśmy swobodny przepływ osób pomiędzy organami inspekcji farmaceutycznej a organami samorządu aptekarskiego. Taka sytuacja generuje konflikt interesów i ryzyko stronniczości, a w skrajnych przypadkach prowadzi do zamykania aptek (m.in. wskutek stosowania przepisów ustawy „Apteka dla Aptekarza" do zezwoleń na prowadzenie apteki wydanych przed wejściem w życie tej ustawy).

Organy inspekcji coraz częściej cofały zezwolenia działającym aptekom stosując błędną wykładnię przepisów, i to pomimo ich jednoznacznego brzmienia i licznych interpretacji, w tym wykładni prezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Wybór na ten urząd osoby wywodzącej się bezpośrednio ze środowisk bezpośrednio zainteresowanych określonymi rozstrzygnięciami w zakresie kształtu rynku aptek jest gwarancją kontynuacji linii zapoczątkowanej przez organy Inspekcji Farmaceutycznej w ostatnich latach, co w konsekwencji doprowadzi do dalszej zapaści na rynku aptecznym w Polsce, a w przyszłości narazić może skarb państwa na konieczność wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz wywłaszczonych przedsiębiorców.

Inspekcja farmaceutyczna jako główny organ nadzoru powinna się tymczasem cechować bezstronnością i szacunkiem dla przepisów prawa, w tym takich aktów jako ustawa - Prawo przedsiębiorców (stanowiąca trzon tzw. Konstytucji Biznesu). Wierzymy, że jest możliwe wybranie osoby na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która będzie stała ponad istniejącymi podziałami na rynku aptecznym - na straży prawa i dobra polskiego pacjenta i z poszanowaniem dla przedsiębiorców uczciwie prowadzących placówki apteczne, które obecnie, w dobie pandemii, pełnią niebagatelną funkcję społeczną. W imieniu przedsiębiorców i pracodawców apelujemy o dokonanie takiego wyboru.

List otwarty pracodawców pobierz tutaj

Konfederacja Lewiatan