Elektryfikacja samochodów ciężarowych i dostawczych - prezentacja raportu FPPE

W ubiegłą środę, 24 listopada br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonej Mobilności, działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, w którym wzięli udział Przedstawiciele Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE): Marcin Korolec- Prezes Fundacji oraz Rafał Bajczuk- główny analityk.

Pierwsza część spotkania poświęcona była przedstawieniu głównych wniosków z najnowszego raportu FPPE na temat elektryfikacji samochodów ciężarowych i dostawczych w Polsce.

Raport skupia się na możliwych scenariuszach dekarbonizacji sektora towarowego transportu drogowego w drodze do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku, szczególnie, że Polska ma największą flotę samochodów ciężarowych w całej UE.

Po prezentacji, wśród uczestników spotkania wywiązała ciekawa i merytoryczna dyskusja na temat praktycznych aspektów korzystania z elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, m.in. dotyczących cen i rodzaju paliwa, zasięgu tego rodzaju pojazdów oraz dostępności (a raczej jej braku) infrastruktury ładowania w Polsce, a także zawiera oszacowanie kosztów wybranych technologii.

Pełna treść raportu dostępna na stronie: https://fppe.pl/perspektywy-elektryfikacji-samochodow-ciezarowych-i-dostawczych-w-polsce/. Zachęcamy do lektury!

 


 

W drugiej części spotkania Paweł Wideł- Przewodniczący Grupy, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych KL, Stellantis oraz Wojciech Graczyk- Prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki KL, Innogy Polska podsumowali panel „Energia dla Mobilności", który odbył się podczas tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

Dyskusja toczyła się wokół bardzo ważnego aspektu, jakim jest zasilenie w energię elektryczną przemysłu motoryzacyjnego- koła zamachowego polskiej gospodarki, która w związku z wymaganiami pakietu „Fit for 55" musi być „zielona".

Sektor stoi przed wieloma wyzwaniami, głównie regulacyjnymi, które obecnie skutecznie spowalniają rozwój energii odnawialnej w Polsce. Nie bez znaczenia pozostaje także potrzeba wsparcia inwestycji w polskie sieci dystrybucyjne.

Debata w najbliższym czasie będzie kontynuowana, o czym będziemy Państwa informować. Zachęcamy do udziału!

 

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

  • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
  • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
  • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
  • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

 

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

  • Ambicje klimatyczne - Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
  • Regulacje - Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
  • Polityka przemysłowa - Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
  • Zrównoważona mobilność - Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
  • Zrównoważone finansowanie - Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.