PERSPEKTYWA FINANSOWA UE: KONSULTACJE DOKUMENTÓW

Zapraszamy do śledzenia prac nad kluczowymi dokumentami dotyczącymi nowej, unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Poniżej prezentujemy projekty skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi. Każdorazowo są to odesłania do oficjalnych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej lub inne właściwie dla danego dokumentu instytucje.

W przypadku, gdy planujemy przygotowanie stanowiska Konfederacji Lewiatan, podajemy także informację o sposobie i terminach zgłaszania uwag przez naszych członków.

Na tej stronie znajdą Państwo także stanowiska już wcześniej przygotowane przez Konfederację i przesłane do administracji. Poniższe zestawienie jest na bieżąco aktualizowane.

 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Projekt skierowany do konsultacji oraz prognoza oddziaływania na środowisko dla FEnIKS 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 7 lipca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 18 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczynamy-konsultacje-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-na-lata-2021-2027-feniks

Uwagi Konfederacji Lewiatan do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

Projekt skierowany do konsultacji oraz załącznik

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan zbierane były do 30 czerwca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 9 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/

Uwagi Konfederacji Lewiatan do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

 

Umowa Partnerstwa 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 12 lutego 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 22 lutego 2021 r.

 

Krajowy Plan Odbudowy

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 20 marca 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 2 kwietnia 2021 r.

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 9 kwietnia 2021 r.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 14 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizowała konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 8 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/konsultacje-spoleczne-fe-dla-polski-wschodniej/

 

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizowała konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Konsultacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyły się 19 kwietnia 2021 r. Więcej informacji na stronie: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/pomoc-techniczna-dla-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/pomoc-techniczna-konsultacje-spoleczne/

 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Konfederacja Lewiatan nie organizuje konsultacji wewnętrznych tego dokumentu.

Zbieranie uwag przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło się 25 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/konsultacje-spoleczne-programu/

 

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

 

Uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan można zgłaszać na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl do 25 sierpnia 2021 r. przy wykorzystaniu formularza .

Konsultacje prowadzone Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej trwają do 27 sierpnia 2021 r. Więcej informacji na stronie:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczynamy-konsultacje-projektu-strategii-komunikacji-fe-2021-2027/