Anna Kwiatkiewicz-Mory

tel.+ 32 2 732 13 06

Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, pełni funkcję Stałego Przedstawiciela przy BUSINESSEUROPE. Poprzednio pracowała na KU Leuven w Belgii jako Research Associate (rok akademicki 2012/2013), a także w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej BPI Group. Do roku 2011 łączyła pracę w BPI z zatrudnieniem w Szkole Głównej Handlowej na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy.

Doktor nauk o zarządzaniu. Stypendystka Open Society Institute w latach 1996/1997 (University of Wisconsin-Eau Claire, USA) oraz Fundacji Lanckorońskich w latach 2001/2001 (College of Europe w Brugii, Belgia). W roku 2013 została wybrana jako ekspert w Kancelarii Prezydenta RP w ramach programu Laboratorium Idei, a także nominowana do Marshall Memorial Fellowship, Leadership Development Program (program German Marshall Fund).

Specjalizuje się w tematyce rynku pracy, ustawicznego kształcenia zawodowego oraz szeroko rozumianego dialogu społecznego. Jest autorką wielu raportów i analiz dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, organizacji europejskich partnerów społecznych (BUSINESSEUROPE, ETUC, CEEP i UEAPME) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy.