Dominik Gajewski


tel.  22 55 99 924

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997-2002). Radca Prawny - specjalista z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu  ochrony środowiska, infrastrukturalnych oraz zagadnień reglamentacji prowadzenia działalności gospodarczej. Autor komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska (finansowanie ochrony środowiska). Współautor rozwiązań instytucjonalnych z zakresu prawa ochrony środowiska, procedur ocen oddziaływania na środowisko, prawa geologicznego, gospodarki odpadami. Autor szeregu opinii prawnych dotyczących praktycznego stosowania procedur ocen oddziaływania na środowisko dla największych przedsięwzięć inwestycyjnych w kraju, opinii i analiz dotyczących pozwoleń emisyjnych (w tym zintegrowanych) oraz pozwoleń z zakresu ustaw „odpadowych". Specjalista w zakresie rozwiązań ustawowych w procesie inwestycyjnym.

W latach 2002-2007 był legislatorem w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zajmował się prawem gospodarczym. W latach 2007-2009 Radca Prawny w m.st. Warszawa, gdzie zajmował się gospodarowaniem nieruchomościami. Od 2009 do 2015 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska, a następnie do 2017 r. Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Grupie Kapitałowej PGE.

W Konfederacji Lewiatan jest ekspertem w Departamencie Energii i Zmian Klimatu.