Grzegorz Baczewski

Tel. 22 55 99 935

 

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Bureau oraz Executive Commitee, które odpowiadają za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego oraz Sekretarz Rady (do 10.2017 r.). Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ZUS i Przewodniczący Rady Rynku Pracy działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wkłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.

W 2017 r. był Zastępcą Dyrektora Generalnego i Szefem Zespołu Ekspertów Konfederacji Lewiatan. Wcześniej (2014-2016) był dyrektorem Departamentu Dialogu, Pracy i Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan, gdzie odpowiadał głównie za ekspertyzę i działania w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i rynku pracy. W latach 2008-2013 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, początkowo jako główny specjalista ds. rynku pracy, a następnie dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za realizacje projektów systemowych w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia o łącznej wartości 32 mln zł. Podczas pracy w MPiPS był Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, członkiem Zespołu ds. makroekonomicznych utworzonego w ramach przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Pełnił także funkcję delegata Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC) oraz Komitetu ds. Zatrudnienia UE (EMCO). Autor Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011. Wcześniej adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.