Jakub Gontarek

tel . 22 55 99 927

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, od 10 lat związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych i młodzieżowych.

Autor opracowań i rekomendacji dotyczących polityki młodzieżowej, staży i praktyk, startu młodych rynku pracy oraz współpracy biznesu i nauki w obszarze rynku pracy. 

W Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszary edukacji, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego, a także rynku pracy w kontekście oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i procesów wspierających kształcenie pracowników.

Interesuje się wpływem nowych technologii na społeczeństwo szczególnie w obszarze rynku pracy oraz sektora finansowego.