Ukończyła ekonomię i ochronę środowiska. Posiada kilkuletnie doświadczenie legislacyjne. Jako członek Rady OZE w Konfederacji Lewiatan kierowała pracami grupy ds. OZE oraz reprezentowała Konfederację podczas konsultacji nowelizacji ustawy o OZE.

W latach 2010-2016 pracowała jako Główny Ekolog ds. klientów korporacyjnych w Banku Ochrony Środowiska, gdzie odpowiadała za udział w pozyskaniu i przygotowaniu transakcji proekologicznych finansowanych przez Bank. Współtworzyła także wytyczne BOŚ dotyczące finansowania inwestycji OZE oraz metodykę oceny ryzyka finansowania projektów inwestycyjnych.

Przed Lewiatanem pracowała w grupie CEZ, gdzie jako starszy specjalista ds. regulacji zajmowała się monitorowaniem i opiniowaniem zmian legislacyjnych i przygotowywanych dokumentów strategicznych z zakresu energetyki oraz ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie spółek grupy CEZ w Polsce. Ponadto była odpowiedzialna za przygotowywanie jednostek wytwórczych spółek grupy CEZ do udziału w systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji i OZE, rynku mocy i EU ETS.