Krzysztof Kajda

tel. 22 55 99 932 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2010 r. zastępca dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan. Od 2014 r. jego dyrektor.
Ściśle współpracuje ze Związkiem Pracodawców Prywatnych Mediów oraz przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, członkami Konfederacji Lewiatan.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa telekomunikacyjnego i mediów.


Lista projektów 2016:

  1. Podatek od sprzedaży detalicznej
  2. Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie rolno-spożywczym
  3. Ograniczenie handlu w niedziele
  4. Opłata audiowizualna
  5. Konstytucja biznesu
  6. Kodeks karny, kpk (konfiskata rozszerzona)
  7. Implementacja dyrektywy tytoniowej
  8. Ustawa o komornikach sądowych.