Maciej Drozd

tel. 22 55 99876

Ekspert w zakresie spraw międzynarodowych, w tym transportowych, infrastrukturalnych i środowiskowych. W Konfederacji Lewiatan odpowiada za współpracę zagraniczną, zagadnienia związane z uczestnictwem Konfederacji Lewiatan w organizacji Business Europe oraz brexitem.

W latach 2015-2018 pracował w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, gdzie w departamencie ds. międzynarodowych odpowiadał za organizację konferencji Transport Research Arena 2016, kontakty z partnerami zagranicznymi oraz działania związane z rozwojem korytarzy transportowych Europa-Azja. W latach 2014-2015 związany z Ministerstwem Środowiska, gdzie zajmował się energetyką i koncesjami na poszukiwanie paliw kopalnych. Doświadczenie zdobywał również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ośrodku Studiów Wschodnich oraz Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Ukończył studia na kierunku  stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.