Maciej Piróg

tel. 22 55 99 931

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, ze specjalizacją II stopnia z organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

W latach 1998- 2001 Sekretarz Stanu w Ministerstwo Zdrowia, potem dyrektor naczelny w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. W latach 2012-2014 pełnił funkcję pełnomocnika Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 r. ekspert ds. zdrowia i doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych.

 

Lista projektów:

 1. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności
 4. Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 5. Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
 6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
 8. Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 12. Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 13. Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 15. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 16. Poselski projekt ustaw o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 18. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 19. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 20. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 24. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.