Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan, mediator gospodarczy, radca prawny. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów niemieckojęzycznych, uczestniczy w rozwiązywaniu sporów dotyczących stosunków gospodarczych z Niemcami.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z mediacji cywilnej dla przedsiębiorców i prawników. Kwalifikacje mediatora uzyskała w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych: ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu mediacji, negocjacji i innych ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł i specjalizację mediatora gospodarczego uzyskała w Centrale für Mediation w Kolonii, jest wpisana na Listę Mediatorów przy Berlińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK Berlin) oraz na Listę ICC Paris.