Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2020-07-09 Informacje prasowe

  Będę podpisywał tylko takie ustawy, które przejdą konsultacje społeczne

  • Będę podpisywał tylko takie ustawy dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały przedyskutowane i skonsultowane z organizacjami pracodawców oraz ze stroną społeczną - zapowiedział Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta, odpowiadając na pytania przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.
  • Zapowiedział również, że Polska powinna poprzeć unijne cele związane z ochroną klimatu, zielonym ładem i zobowiązać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki do 2050 r.

   

 • 2020-07-08 Informacje prasowe

  Związek Polskiego Leasingu zyskał nowego partnera

  BPS Leasing spółka z Grupy BPS, największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, dołączyła właśnie do Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan. Grupę BPS tworzy 328 banków zrzeszonych oraz Bank BPS, co daję łączną liczbę ponad 2,3 tys. placówek.

   

 • 2020-07-07 Informacje prasowe

  Fala zwolnień pracowników dopiero przed nami

  Stosunkowo niewielki przyrost bezrobocia w czerwcu, wynoszący 0,1 pkt proc. w stosunku do maja, jest raczej miernikiem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy.

 • 2020-07-07 Informacje prasowe

  Pandemia zmniejszyła szanse na znalezienie nowej pracy

  Zniesienie większości obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa spowodowało nieznaczny spadek niepewności na rynku pracy. Z realizowanej przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster 40. edycji badania „Monitor Rynku Pracy" wynika, że Polacy wciąż obawiają się utraty obecnego zatrudnienia.

 • 2020-07-06 Informacje prasowe

  Praca tymczasowa szansą na wyjście z kryzysu

  • W ciągu kilku tygodni sytuacja na rynku pracy zmieniła się drastycznie. Do tej pory największym zmartwieniem pracodawców było znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, teraz firmy walczą o utrzymanie etatów.
  • Konieczne są rozwiązania, które będą wspierać utrzymanie miejsc pracy.
  • Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, przedstawiło resortowi rodziny, pracy i polityki społecznej rekomendację dotyczącą wydłużenia okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika z 18 do 30 miesięcy w ciągu 36 miesięcy.

 • 2020-07-06 Informacje prasowe

  Zmiany w refundacji leków mogą doprowadzić do braków wielu medykamentów w Polsce

  • Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o Funduszu Medycznym, który ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia Polaków.
  • W liście do prezydenta Krajowi Producenci Leków i Konfederacja Lewiatan ostrzegają, że projekt ustawy zawiera zmiany w zakresie refundacji leków, które mogą doprowadzić do braków leków w Polsce.
  • Niepokój pracodawców budzi także możliwość uszczuplenia środków budżetu na refundację leków.

 • 2020-07-03 Informacje prasowe

  Lewiatan ma pomysł na nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta

  • Obowiązujący w Polsce system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w oparciu o dyrektywę unijną z 2008 r. nie spełnia celów środowiskowych dla jakich został stworzony i powoduje niekorzystne asymetrie ekonomiczne pomiędzy jego uczestnikami.
  • Konfederacja Lewiatan postuluje, aby nowy system był zaprojektowany w sposób efektywny kosztowo, jak i zapewniał równowagę ekonomiczną pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami oraz realizację celów środowiskowych w oparciu o wymagania minimalne zawarte w art. 8a dyrektywy o odpadach znowelizowanej w 2018 r.

 • 2020-07-03 Informacje prasowe

  Pięć sądów ds. ochrony własności intelektualnej rozpocznie działalność

  • Zgodnie z obietnicami złożonymi podczas prac nad nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości w konsultacji
  z Urzędem Patentowym wydało rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych.
  • Konfederacja Lewiatan wraz z Krajowymi Producentami Leków od kilkunastu lat zabiegała o rozszerzenie liczby sądów, tak aby przedsiębiorcy z całego kraju mieli do nich łatwy dostęp.

 • 2020-07-02 Informacje prasowe

  Kto sfinansuje dodatkowe świadczenia w chirurgii i anestezjologii? Szpitali na to nie stać

  • Konfederacja Lewiatan apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie zasad finansowania świadczeń wynikających z zaleceń konsultantów krajowych, a dotyczących chirurgii i anestezjologii.
  • Zalecenia te, związane z postępowaniem podczas pandemii COVID-19, wymagają większych nakładów finansowych, na które szpitali po prostu nie stać. W skali kraju mówimy o kwocie około 1 mld zł rocznie.

 • 2020-07-02 Informacje prasowe

  Pracodawcy nie chcą urzędowego wykazu instalacji termicznego przekształcania odpadów

  • Do końca grudnia br. Ministerstwo Klimatu ma czas na przedstawienie nowej listy instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii.
  • Konfederacja Lewiatan krytykuje rozwiązania prawne przyjęte w ustawie o odpadach i proponuje rezygnację z administracyjnego wykazu takich instalacji.
  • O tym, który projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii będzie realizowany powinien zdecydować wolny rynek, a nie arbitralna decyzja urzędników.