Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2017-08-16 Informacje prasowe

  Pracodawcy w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.

  Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Pracodawców Business Centre Club przedstawili minister Elżbiecie Rafalskiej (MRPiPS) wspólną opinię do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., w której podtrzymują stanowisko z maja 2017 r.

 • 2017-08-10 Informacje prasowe

  Technik programista potrzebny od zaraz

  W Polsce w ciągu najbliższych 7 lat pracodawcy poszukiwać będą ok. 150 000 programistów, a w Europie do 2020 r. brakować może nawet milion specjalistów IT. W związku z tym Konfederacja Lewiatan z Pracodawcami Pomorza złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o dopisanie do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawodu technik programista, i wprowadzenie nauki tego zawodu do techników.


 • 2017-08-09 Informacje prasowe

  Pracodawcy chcą szybkiego uchwalenia Konstytucji Biznesu

  7 sierpnia br. cztery organizacje pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, na ręce wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, przekazały listy, w których apelują o przyspieszenie prac nad Konstytucją Biznesu.

 • 2017-08-09 Informacje prasowe

  Czy ważne decyzje firmy będą uzgadniać z ministrem obrony?

  Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki nakłada na wybrane firmy szereg obowiązków. Ich realizacja może ograniczyć swobodę działalności firm. Zgłaszane dotąd przez pracodawców uwagi nie zostały uwzględnione.

 • 2017-08-04 Informacje prasowe

  Przedsiębiorcy chwalą zmiany w Inspekcji Sanitarnej

  Nowy projekt zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który trafił do konsultacji społecznych, przewiduje że poszczególne szczeble inspekcji będą merytorycznie i finansowo podległe Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, zakłada też poszerzenie uprawnień inspektorów w zakresie prowadzonej kontroli. Te zmiany idą w dobrym kierunku - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2017-08-04 Informacje prasowe

  Firmy zwiększają zatrudnienie, ale ostrożnie inwestują

  W 1. kwartale 2017 r. liczba pracujących wzrosła o 269 tys. r/r, w tym kobiet o 115 tys. Jednocześnie inwestycje przedsiębiorstw spadły w 1. kwartale o 0,4 proc. - podał GUS.

 • 2017-08-03 Informacje prasowe

  Lewiatan ma pomysł na nadpodaż świadectw pochodzenia

  Rozwiązaniem, które może zminimalizować problem nadpodaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE, będzie utrzymanie zapisanej w ustawie wysokości ich obowiązkowego zakupu. Może to pomóc zbilansować obecną nadpodaż na rynku, co i tak wymagać będzie kilku lat - proponuje Konfederacja Lewiatan w opinii do projektu rozporządzenia ministra energii.

 • 2017-08-02 Informacje prasowe

  Rozdzielenie przychodów zahamuje inwestycje firm

  Rozdzielenie przychodów podatników CIT na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) i z zysków kapitałowych, które zaproponował resort finansów, jest złym rozwiązaniem. Brak możliwości kompensowania strat z działalności finansowej i operacyjnej pozbawi firmy motywacji do inwestowania w Polsce i zagranicą, skomplikuje rozliczenia podatkowe, negatywnie wpłynie na przejrzystość sprawozdań finansowych i doprowadzi do oderwania podstawy opodatkowania od wyniku finansowego - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

 • 2017-08-01 Informacje prasowe

  Przemysł rósł w lipcu najwolniej od ośmiu miesięcy

  W lipcu wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego spadł do poziomu 52,3 z 53,1 w czerwcu - podał Markit.

 • 2017-08-01 Informacje prasowe

  Biznes powinien uczestniczyć w reformie szkół wyższych

  Polski system szkolnictwa wyższego trzeba zmienić tak, aby studenci byli lepiej przygotowani do potrzeb rynku pracy, oczekiwań przedsiębiorców, kładąc nacisk szczególnie na innowacyjność. W reformowaniu uczelni powinni brać udział pracodawcy - napisała Konfederacja Lewiatan, oceniając program Komisji Europejskiej dotyczący szkolnictwa wyższego.