Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2020-05-18 Informacje prasowe

  Bezrobocie może przyspieszyć jesienią

  Znaczący wzrost liczby osób bezrobotnych może nastąpić dopiero jesienią, kiedy przestaną działać różne formy wsparcia z tarcz antykryzysowych i po zakończeniu procedur związanych ze zwolnieniami.

 • 2020-05-15 Informacje prasowe

  PKB mocno hamuje. Przed recesją nie uciekniemy

  W świetle opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku wzrostu gospodarczego za I kwartał 2020, realna dynamika PKB wyniosła +1,9% r/r (w porównaniu do 4,8% przed rokiem). W horyzoncie kwartału polska gospodarka skurczyła o 0,5%.

 • 2020-05-15 Informacje prasowe

  Zła informacja dla Polaków. Żywność będzie coraz droższa

  W kwietniu br. inflacja wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym (w marcu 4,6% r/r) oraz -0,1% m/m - podał GUS. Ceny żywności rosną ponadprzeciętnie szybko na tle całego koszyka (7,8% r/r).

 • 2020-05-15 Informacje prasowe

  Europa powinna wspierać przedsiębiorstwa i obywateli w cyfrowej transformacji

  • Cyfrowa przyszłość Europy obok zielonej transformacji jest jednym z dwóch celów strategicznych Komisji Europejskiej na lata 2019 - 2024.
  • Konfederacja Lewiatan zgadza się z priorytetowymi celami nakreślonymi przez KE w Komunikacie w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy.
  • W ostatnich miesiącach sektor cyfrowy zdał egzamin z odpowiedzialności i okazał się partnerem w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

 • 2020-05-14 Informacje prasowe

  Eksport, przy słabym złotym, może nam pomóc wyjść z recesji

  GUS dzisiaj opublikował pierwsze dane o polskim handlu zagranicznym po uderzeniu COVID-19. Eksport wyrażony w euro wyniósł od stycznia do marca br. 59,9 mld euro, a import 59 mld euro (wzrost w eksporcie o 1,7%, a w imporcie o 0,7%). Dodatnie saldo wyniosło 0,9 mld euro, w styczniu - marcu ub.r. było na minusie 0,8 mld euro. Natomiast w marcu 2020 eksport polskich dóbr wyniósł 20,026 mld euro, a import 20,376 euro.

 • 2020-05-14 Informacje prasowe

  Rada Przedsiębiorczości apeluje o opóźnienie wejścia w życie dyrektywy o delegowaniu pracowników

  • 30 lipca 2020 r. ma wejść w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
  • W związku z nieprzewidzianą i w wielu krajach będących członkami UE krytyczną sytuacją, wywołaną pandemią koronawirusa, Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe polskie organizacje przedsiębiorców, apeluje o przesunięcie wejścia w życie dyrektywy do 30 lipca 2021 roku.

 • 2020-05-14 Informacje prasowe

  Lewiatan chce, aby małe sklepy używały kas rejestrujących w postaci aplikacji

  • Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła decyzję ministra finansów o umożliwieniu korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania (aplikacji) także firmom z branży hotelarskiej i gastronomicznej.
  • Apeluje jednak, aby taką możliwość stworzyć również przedsiębiorcom prowadzącym małe placówki handlowe.

 • 2020-05-13 Informacje prasowe

  Odmrażanie gospodarki uratuje tysiące miejsc pracy, ale potrzeba dalszych działań antykryzysowych

  Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj szczegóły trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Zapowiedział, że od 18 maja będą mogły funkcjonować restauracje, kawiarnie i bary, ale też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

 • 2020-05-12 Informacje prasowe

  Firmy świadczące usługi cyberbezpieczeństwa chcą mieć więcej czasu na dostosowanie się do nowych obowiązków

  • Konfederacja Lewiatan apeluje do ministra cyfryzacji o wydłużenie z 6 do 12 miesięcy okresu, w którym firmy świadczące usługi dotyczące cyberbezpieczeństwa, mają dostosować pomieszczenia, obiekty do odpowiednich wymogów organizacyjnych i technicznych.
  • Pozwoli to na urealnienie okresu dostosowawczego do obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

 • 2020-05-12 Informacje prasowe

  Pakiet „Impuls energii dla Polski” przyspieszy wzrost gospodarczy i pomoże osiągnąć cele unijnej polityki klimatycznej

  • Forum Energii i Konfederacja Lewiatan przygotowali pakiet rozwiązań dla gospodarki „Impuls energii dla Polski", którego celem jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju.
  • Realizacja pakietu pozwoliłaby przyspieszyć wzrost gospodarczy i poprawić międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki.
  • Pomogłaby również zrealizować cele unijne w zakresie polityki klimatycznej w takich sektorach jak: energetyka, ciepłownictwo, transport i budownictwo.