Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2019-02-19 Informacje prasowe

  Deklaracja o rezygnacji z oszczędzania w PPK niepokoi firmy

  • Rozwiązanie zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra finansów dotyczącym deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, spowoduje nieproporcjonalne zwiększenie obciążeń pracodawców i utrudni obsługę całego procesu.
  • Treść deklaracji wykracza poza delegację ustawową i ze względu na jej szczegółowość oraz rygoryzm (m.in. siedem podpisów), stanie się źródłem powstawania wielu błędów.
  • W praktyce pracodawców obarcza się koniecznością weryfikacji dokumentu i wyjaśniania intencji osoby zatrudnionej - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-02-18 Informacje prasowe

  Za dużo biurokracji w ustawie o odpadach

  • Znowelizowana kilka miesięcy temu ustawa o odpadach nałożyła na niektórych posiadaczy odpadów nieuzasadnione i nadmiernie uciążliwe obowiązki, nieproporcjonalne do ryzyka jakie wiąże się z prowadzoną przez nich działalnością.
  • Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych uważają, że posiadacze odpadów o znacznej wartości nabywczej powinni być wyłączeni z regulacji ustawy.

 • 2019-02-15 Informacje prasowe

  Inflacja już poniżej 1 proc.

  Ważne dla firm: W ciągu pięciu miesięcy inflacja spadła z 2 do 0,9%. Systematycznie oddalamy się od celu inflacyjnego.

 • 2019-02-15 Informacje prasowe

  Oświadczenie w związku z zatrzymaniem byłego szefa Orlenu

  Wczoraj sąd zgodził się na areszt dla byłego prezesa Orlenu, byłego wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan, ale uchyli go po wpłaceniu kaucji.

 • 2019-02-14 Informacje prasowe

  Zakaz termicznego przekształcania odpadów groźny dla firm

  • Wprowadzenie zakazu termicznego przekształcania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest niebezpieczne dla przedsiębiorców i samorządu terytorialnego.
  • Takie rozwiązanie zwiększy koszty związane chociażby z wielokrotnym transportem odpadów oraz eksploatacją instalacji.
  • Zwiększy też ryzyko zwrotu środków otrzymanych z Unii Europejskiej - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-02-14 Informacje prasowe

  W IV kwartale 2018 roku PKB rósł najwolniej od dwóch lat

  Ważne dla firm: Dopiero po pierwszym kwartale br. będziemy wiedzieli, czy gospodarkę czeka łagodne spowolnienie, czy raczej głębszy dołek.

 • 2019-02-13 Informacje prasowe

  Magazynowanie odpadów dostosujmy do specyfiki firmy

  • Projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów porządkuje zasady ich przechowywania.
  • Jednakże ujednolicenie wymagań dla różnych grup odpadów jest zbyt daleko idące, co w konsekwencji zmusi firmy do ponoszenia ogromnych nakładów rzeczowych i finansowych, które nie będą uzasadnione ograniczeniem oddziaływania odpadów na środowisko.
  • Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany w przepisach tak, aby były one bardziej elastyczne i dostosowane do różnorodnych modeli magazynowania odpadów zależnych od specyfiki firmy

 • 2019-02-11 Informacje prasowe

  Poprawa w niemieckim eksporcie może pomóc handlowi

  Ważne dla firm: Z uwagi na układ cykli koniunkturalnych w Europie, import produktów do Polski na trwałe przeważa nad eksportem polskich dóbr.

 • 2019-02-11 Informacje prasowe

  Płace nie będą już rosły tak szybko, jak w 2018 roku

  Ważne dla firm: W tym roku możemy spodziewać się osłabienia pozytywnych trendów na rynku pracy, m.in. spowolnienia tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

 • 2019-02-11 Informacje prasowe

  21,8 proc. wzrost polskiego leasingu w 2018 roku

  • Polska branża leasingowa ma za sobą bardzo udany rok. W 2018r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł.
  • Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką na poziomie +21,8 proc. r/r była najwyższą, jaką polski sektor leasingowy odnotował od 11 lat.
  • To dobra wiadomość dla polskich leasingodawców, którzy w tym roku świętują jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu.