Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2019-03-19 Informacje prasowe

  Pracodawcy krytykują zmiany w ustawie o PPK

  • Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych powinna służyć poprawieniu budzących wątpliwości przepisów, które negatywnie wpływają na proces wdrażania programu, a nie wprowadzaniu rozwiązań, zmieniających w istotny sposób jego funkcjonowanie dla pracodawców.
  • Wyłączenie zastosowania tzw. limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to złe rozwiązanie.
  • Tryb prac nad nowelizacją ustawy narusza zasady konsultacji z partnerami społecznymi - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-03-19 Informacje prasowe

  Skomplikowane rekompensaty za wzrost cen prądu

  • Przyjęcie dyskryminującego dla części sprzedawców energii elektrycznej modelu wypłaty rekompensat może skutkować uznaniem przez Komisję Europejską, że są one niedozwoloną pomocą publiczną.
  • Jedynym niedyskryminującym sposobem kalkulacji rekompensat jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii do odbiorców, jakie wynikają z kontraktów zawartych na 2019 r., a poziomem cen, po jakich firmy muszą sprzedawać energię na podstawie przyjętych regulacji.
  • Projekt rozporządzenia ministra energii, w którym określone zostały zasady wyliczania rekompensat dla sprzedawców, pogłębi sytuację niemal całkowitego zaprzestania składania ofert odbiorcom przez sprzedawców prądu - ostrzega Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

 • 2019-03-19 Informacje prasowe

  Płace szybko rosną, wzrost zatrudnienia nieco wyhamował

  Ważne dla firm: Wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw jest ograniczony przez niewystarczającą dostępność osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 • 2019-03-18 Informacje prasowe

  Nadal nie wiadomo ile będzie kosztował prąd

  • Uchwalenie ustawy o cenach prądu bez konsultacji społecznych jest sprzeczne z zasadami demokracji i stanowienia dobrego prawa.
  • Nadal nie wiadomo, po jakich cenach odbywa się w 2019 roku sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
  • Sposoby ustalania cen sprzedaży do części odbiorców, jak również wyliczenia rekompensat dla sprzedawców, mają zostać określone w rozporządzeniu, którego projekt pojawił się 14 marca br. Ministerstwo Energii dało tylko 4 dni na zgłoszenie uwag - ubolewa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

 • 2019-03-15 Informacje prasowe

  Po niemal pół roku inflacja zaczęła rosnąć

  Ważne dla firm: Ceny energii elektrycznej spadły na przestrzeni roku o 7,0% (i wzrosły o 0,3% m/m). W przeciwieństwie do cen prądu, w skali roku, wzrosły ceny gazu, opału czy energii cieplnej.

 • 2019-03-14 Informacje prasowe

  Autami elektrycznymi nie mogą jeździć tylko najbogatsi

  • Przedsiębiorcy branży motoryzacyjnej popierają pomysł wsparcia zakupu nowych samochodów elektrycznych. Dostępność finansowa samochodu, na równi z dostępem do infrastruktury, jest warunkiem niezbędnym do upowszechnienia nowej technologii.
  • Tak jak dla producentów samochodów elektromobilność jest wielkim wyzwaniem z punktu widzenia wyniku finansowego, tak dla konsumenta wysoka cena samochodu elektrycznego, jest często barierą nie do pokonania.
  • Mobilność przyszłości nie może być ograniczona tylko do najbogatszych klientów - uważa Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, członek Konfederacji Lewiatan.

 • 2019-03-13 Informacje prasowe

  Nowelizację kpc odczują w kieszeni małe i średnie firmy

  • Propozycja nowego uregulowania doręczeń, zawarta w projekcie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przyczyni się do wzrostu kosztów postępowań sądowych, co będzie szczególnie dotkliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach uniemożliwi dochodzenie praw przed sądem.
  • Wraz z podwyższeniem opłat od pozwu odczują to wszyscy konsumenci, osoby najsłabsze, np. dochodzące alimentów.
  • Nowe przepisy mogą doprowadzić do paraliżu postępowań sądowych i znacznego wydłużenia czasu ich trwania - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

 • 2019-03-12 Informacje prasowe

  Liczba pracowników tymczasowych spadła o 14 proc.

  • Ubiegły rok był dla agencji zatrudnienia okresem pełnym wyzwań. Jeszcze nigdy spadek liczby pracowników tymczasowych nie był tak wysoki.
  • Agencje w dalszym ciągu odczuwają nie tylko konsekwencje utrzymującego się rynku pracownika, ale również zmian regulacji i zaostrzenia limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawców użytkowników - wynika z danych przedstawionych przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.

 • 2019-03-12 Informacje prasowe

  Import nadal trochę wyższy od eksportu

  Ważne dla firm: Obserwujemy determinację do uporządkowania relacji handlowych Wielkiej Brytanii i UE, co z perspektywy Polski, naszych przedsiębiorstw, ma duże znaczenie zarówno krótkookresowo (potencjalna mobilizacja zakupów), jak i długookresowo (konkurencyjność polskich dóbr).

 • 2019-03-11 Informacje prasowe

  Przedsiębiorcy proponują kolejne zmiany w ustawie o OZE

  • Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan popiera propozycje Ministerstwa Energii, które znalazły się w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczególnie te, które umożliwią przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r. oraz doprecyzowują różne przepisy.
  • Przedsiębiorcy proponują też m.in. skrócenie procedury wyłaniania wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji.
  • Uważają również, że zmiany dotyczące wysokości opłaty zastępczej powinny być rozważane w późniejszym terminie.