Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

 • 2021-09-17 Informacje prasowe

  Polska gospodarka dobrze radzi sobie z następstwami pandemii Covid-19

  • Na tle innych krajów UE polska gospodarka poradziła sobie dobrze ze skutkami pandemii Covid-19. Spadek PKB nastąpił później, był płytszy, a wyjście z dołka bardziej dynamiczne - uważa Konfederacja Lewiatan.
  • W I kwartale 2021 r. PKB był niższy w stosunku do poziomu sprzed pandemii o 1,6%, podczas gdy w UE ok. 4,6%. Był to jeden z najmniejszych spadków w UE.

 • 2021-09-17 Informacje prasowe

  Płace szybko rosną, bo firmy coraz mocniej rywalizują o pracowników

  W sierpniu 2021 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób pracowało 6352 tys. osób. Oznacza to wzrost rok do roku o 0,9%, ale spadek w stosunku do lipca br. o 0,2%. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5843,75 zł i było o 9,5% wyższe w ujęciu rocznym oraz o 0,1% niższe niż w lipcu - podał GUS.

 • 2021-09-16 Informacje prasowe

  Kobiety najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii Covid-19

  • Pandemia Covid-19 stała się istotnym czynnikiem stresogennym dla pracowników. Niepokojowi o stan zdrowia swojego i bliskich szybko zaczął towarzyszyć strach o możliwość utraty pracy i dochodu.
  • Zmęczenie i frustrację niemożnością pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego odczuwają zwłaszcza kobiety, matki małych dzieci.

 • 2021-09-15 Informacje prasowe

  Polski Ład. Podatek od korporacji uderzy w wiele polskich firm

  • Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy.
  • Sposób jego wprowadzenia, bez konsultacji społecznych, pogłębi nieufność obywateli i inwestorów do państwa i stanowionego prawa.
  • Doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE.
  • Nowy podatek będą musiały zapłacić przedsiębiorstwa, które ponoszą straty.
  • Konfederacja Lewiatan apeluje do posłów o zaniechanie prac nad tym podatkiem.

 • 2021-09-15 Informacje prasowe

  Rada Przedsiębiorczości apeluje o rezygnację z podatku minimalnego

  Rada Przedsiębiorczości zdecydowanie krytycznie ocenia projektowane zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego proponowane w ustawie podatkowej Polskiego Ładu.

 • 2021-09-14 Informacje prasowe

  Rada Przedsiębiorczości proponuje rządowi „Pakt dla gospodarki”

  W imieniu przedsiębiorców reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości, krytycznie odnosimy się do kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej wchodzącej w skład Polskiego Ładu.

 • 2021-09-14 Informacje prasowe

  E-commerce rośnie jak nigdy wcześniej

  • Branża e-commerce należy do najdynamiczniej rozwijających się nie tylko z powodu zwiększonej popularności zakupów on-line, ale też częstych zmian trendów i kierunków rozwoju.
  • Pandemia wywołała boom na rynku kurierskim, ale również spowodowała, że dostawy kurierskie stały się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.
  • Sektor e-commerce stoi przed wielkimi wyzwaniami, ale i szansami związanymi z realizacją ambitnej polityki klimatycznej UE.

 • 2021-09-14 Informacje prasowe

  Polski Ład. Inwestycje mogą odpłynąć za granicę

  • Zmiany zaproponowane w Polskim Ładzie negatywnie wpłyną na inwestycje w Polskich Strefach Inwestycji. Nowe rozwiązania dotkną wszystkie firmy, które już uruchomiły programy inwestycyjne, a w szczególności te, które mają wieloetapowy, skomplikowany proces produkcyjny.
  • Nowe przepisy, które mają dotyczyć już rozpoczętych inwestycji, w znaczący sposób zmieniają warunki inwestycyjne i stanowią złamanie obietnic składanych przez przedstawicieli rządu.
  • Pomoc państwa stanie się iluzją, dlatego wiele inwestycji może zostać przeniesionych do innych krajów - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

 • 2021-09-10 Informacje prasowe

  Firmy zagraniczne inwestują dwa razy więcej niż krajowe

  • Inwestycje zagraniczne odgrywają ważną rolę w kraju doganiającym najbardziej rozwinięte gospodarki. Dostarczają dodatkowego impulsu popytowego, wnoszą know-how przekładający się na wyższą produktywność pracy i kapitału, umożliwiają dywersyfikację źródeł finansowania działalności i wzbogacają ofertę dóbr i usług.
  • Z tego powodu inwestycje zagraniczne są pożądane, a wzrost inwestycji krajowych (choć konieczny) nie zastąpi mobilizacji kapitału zagranicznego - napisała Konfederacja Lewiatan w raporcie poświęconym inwestycjom zagranicznym.

 • 2021-09-09 Informacje prasowe

  Łatwiejszy dostęp do sądów własności intelektualnej

  - Powstanie sądów własności intelektualnej było konieczne. Istnieją jednak pewne obszary, które wymagają jeszcze modyfikacji, np. zabezpieczenie roszczeń, terminy na dokonywanie poszczególnych czynności w toku spraw czy udział biegłych w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej - uważa Konfederacja Lewiatan.
  - Funkcjonowanie sądów jest obecnie kluczowe dla rozpatrywania spraw ze specyficznej i specjalistycznej dziedziny jaką jest własność intelektualna.