ACER wybrał polską platformę GSA

ACER (Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) wybrała jako najlepszą polską platformę GSA do oferowania zdolności przepustowości gazu ziemnego w dwóch punktach połączeń międzysystemowych na granicy polsko-niemieckiej - 'Mallnow' oraz 'GCP Gaz-System/Ontras'.

Dotychczas wykorzystywane były dwie odrębne platformy. Decyzję ACER można znaleźć tutaj.

Wybór poprzedziły konsultacje w których udział wzięła także Konfederacja Lewiatan oraz jej firmy członkowskie - AXPO i Handen. W swoim stanowisku Konfederacja podkreślała, że wybór platformy powinien wpisywać się w konsekwentnie realizowaną europejską strategię budowy konkurencyjnego rynku gazu w UE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podziękował Lewiatanowi za wzięcie udziału w publicznych konsultacjach przeprowadzonych przez ACER.

 

Konfederacja Lewiatan