Bank zażąda zaświadczenia o niekaralności

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych, wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców, dotyczącym uprawnienia do pozyskiwania informacji na temat karalności kandydatów do pracy, osób zatrudnianych - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów sektora finansowego. Wiarygodność systemu finansowego, bezpieczeństwo danych, ochrona interesów uczestników, klientów, w pełni uzasadnia wprowadzenie proponowanych rozwiązań, także w stosunku do podwykonawców - mówi Anna Dużyńska-Pucha, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W ocenie Lewiatana wdrożenie regulacji umożliwi również utworzenie większej liczby wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy związanych z obsługą międzynarodowych podmiotów z sektora usług finansowych. W przyszłości należy rozważyć rozszerzenie instytucji weryfikacji karalności na inne branże, w sytuacji kiedy osoby zatrudnione mają dostęp do mienia, poufnych danych podmiotów gospodarczych i ich klientów.

Konfederacja Lewiatan postuluje, aby uprawnienie do weryfikacji niekaralności dotyczyło nie tylko osób ubiegających się o zatrudnienie, ale także już pracujących.

Projekt ustawy wprowadza zamknięty katalog podmiotów sektora finansowego oraz świadczących usługi na ich rzecz, które uzyskają uprawnienie do weryfikacji karalności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Pracodawcy postulują wyraźne wskazanie, że podmiotem sektora finansowego w rozumieniu ustawy jest też:
- podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu;
- podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek.

Konfederacja Lewiatan