Nie wypowiadajmy umowy z W. Brytanią o ochronie inwestycji

Konfederacja Lewiatan wskazuje, aby rząd nie wypowiadał umowy między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, ponieważ może to utrudnić przyszłą ochronę polskich przedsiębiorców i inwestycji na Wyspach.

Rządowym projektem ustawy zajmuje się właśnie sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych.

- W kontekście Brexit'u oraz możliwego czasowego lub stałego braku alternatywy w rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych, istnieje ryzyko osłabienia ochrony polskich inwestorów na obszarze objętym umową. Dlatego proponujemy, aby tej umowy rząd nie wypowiadał - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Obecnie są wypowiadane umowy o popieraniu i ochronie inwestycji pomiędzy Polską, a innymi krajami UE tzn. intra-EU BITs. Przewidują one m.in. mechanizm arbitrażu inwestycyjnego jako formę ochrony inwestora.

Konfederacja Lewiatan uważa, że zasadne jest wypowiadanie serii umów BIT zawartych przez Polskę jako niezgodnych z prawem wspólnotowym i w większości przypadków takie umowy są niepotrzebne. Jednak wypowiedzenie umowy z Wielką Brytanią może utrudnić przyszłą ochronę polskich przedsiębiorców i inwestycji na Wyspach.

Konfederacja Lewiatan