Obniżenie podatku od miedzi o 15% nie pobudzi inwestycji

• Dzisiaj senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzy ustawę obniżającą podatek od wydobycia niektórych kopalin.
• Konfederacja Lewiatan docenia propozycję redukcji podatku o 15%. Nie pobudzi on jednak inwestycji w branży wydobycia miedzi i srebra.
• Najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zniesienie podatku lub jeśli nie jest to obecnie możliwe, znaczne jego obniżenie oraz wprowadzenie ulg i zachęt inwestycyjnych.

Komisja senacka będzie się zajmowała ustawą przedłożoną wcześniej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, która zakłada obniżenie podatku jedynie o 15%. W Sejmie był jeszcze poselski projekt Klubu Kukiz15, który zakładał całkowite uchylenie ustawy o podatku od niektórych kopalin, ale został odrzucony.

Obecna wysokość podatku od niektórych kopalin oznacza, że efektywna stawka podatku dla potencjalnych nowych inwestycji w wydobycie miedzi wynosi w Polsce od 90% do 106% i powoduje, że nowe inwestycje w sektorze wydobycia miedzi i srebra są nieopłacalne. W innych krajach z rozwiniętym sektorem górnictwa metali nieżelaznych stawka podatku wynosi nie więcej niż 50%.


- Zniesienie podatku lub znaczące obniżenie oraz uproszczenie sposobu jego naliczania byłoby najbardziej oczywistym krokiem w kierunku przywrócenia konkurencyjności Polski na światowej mapie wydobycia miedzi i srebra. Przy jego obecnej wysokości oraz konstrukcji nie zostaną wybudowane jakiekolwiek nowe kopalnie miedzi i srebra - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie ulg i zachęt inwestycyjnych. Chodzi np. o odroczenie lub obniżenie stawki podatku dla nowych projektów, zapewnienie możliwości preferencyjnego rozliczania niektórych kategorii wydatków, w szczególności poniesionych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża, czy wprowadzenie przyspieszonej amortyzacji inwestycji kapitałowych w sektorze wydobywczym poprzez określenie specjalnych zasad amortyzacji.

Ulgi i zachęty inwestycyjne są powszechnie stosowane w celu pobudzenia inwestycji oraz rozwoju rynku. Proponowane zmiany odpowiadają oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców wydobywających miedź i srebro, jak i tych prowadzących działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą.

- Uchylenie podatku w dłuższym okresie pozwoliłoby na realizację nowych projektów górniczych, zmniejszenie luki inwestycyjnej, utworzenie dobrze płatnych miejsc pracy i zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz samorządów - dodaje Przemysław Pruszyński.

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem Lewiatana do projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin >>

Konfederacja Lewiatan